CUPIDO

CUPIDO is een Interreg Noordzee Regio project. Het heeft als doel de culturele waarden en de culturele geschiedenis van Middelburg in te zetten voor de ontwikkeling van mogelijkheden voor toeristische promotie en nieuwe evenementen.

Logo interreg project CUPIDO

Binnen het CUPIDO project wordt geprobeerd de culturele waarden en de culturele geschiedenis van Middelburg (bijvoorbeeld de Gouden Eeuw en VOC) te gebruiken om de toeristische aantrekkelijkheid van de stad te vergroten. Uiteindelijk draagt dit alles (ook) bij aan een aantrekkelijk Middelburg voor nieuwe inwoners, startende ondernemers en studenten en daarmee op de verbetering van de leefbaarheid van onze stad en regio.

Aanleiding is de zoektocht naar fondsen en middelen om bestaande werken/projecten anders te financieren en nieuwe projecten mogelijk te maken. Het project CUPIDO is een voorbeeld van meer mogelijkheden vinden voor bestaand beleid (toeristische) promotie en het mede mogelijk maken van nieuwe evenementen.

Met een aantal Europese partners uit België, Duitsland, Engeland, Denemarken, Zweden en Noorwegen is een EU aanvraag geschreven en door de projectleider (regio Värmland in Zweden) ingediend. Er nemen 16 partners aan deel uit 7 landen. Het gaat om een aanvraag in het kader van Interreg Noordzee. Deze regeling staat open voor Europese lidstaten gelegen aan de Noordzee.

CUPIDO

CUPIDO is een acroniem en staat voor: Culture Power: Inspire to Develop Rural Areas. Het is er op gericht om plattelandsgebieden met krimpende bevolking proberen een economische injectie te geven door economische kansen te creëren. Deze kansen worden gevonden in het beter vermarkten van de rijke culturele historie van de regio.