Projecten met Europese subsidie

De gemeente Middelburg ontvangt voor een aantal projecten Europese subsidie.

 • SCAPE

  Het klimaat is aan het veranderen en ook voor Middelburg heeft dit gevolgen. Om hierop te anticiperen heeft Middelburg het Europese project SCAPE (Shaping Climate Change Adaptive PlacEs) binnengehaald.

 • VIOLET

  ‘Interreg Europe project VIOLET’ is de naam van het project dat eigenaren helpt om hun monumentale panden te behouden voor de toekomst door ze energiezuinig te maken.

 • WRC (Water Resilient Cities)

  De gemeente Middelburg heeft een Europese subsidie van bijna 710 duizend euro ontvangen voor de aanleg van waterbuffers (bovengronds of ondergronds) in het Molenwaterpark en de De Overloper in Dauwendaele.

 • Smart Energy Link (SEL)

  Een energieneutraal winkelcentrum Dauwendaele maakt onderdeel uit van het project Smart Energy Link (SEL), mogelijk gemaakt met Europese Subsidie.

 • SIREE

  Het doel van het project SIREE (Social Integration of Refugees through Education and Self Employment) is het bevorderen van de integratie van vergunninghouders door middel van educatie en zelfstandig ondernemerschap.

 • Solarise

  Het doel van het project Solarise is het faciliteren van de productie van zonne-energie in de 2 zeeën regio.

 • CHERISH

  Doel van CHERISH is te onderzoeken of het bestaand subsidie instrument OP Zuid opengesteld moet worden voor de sectoren toerisme en visserij.

 • RHEDCOOP

  RHEDCOOP werkt praktische en financiële modellen uit om de vergaande energetische renovaties en productie van hernieuwbare energie te ontzorgen, specifiek voor gemeenschapsgebouwen en voor clusters particuliere woningen.

 • Cool Towns

  Cool Towns is een project dat zich richt op het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering. Om hittestress zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken wordt gezocht naar aantrekkelijke oplossingen die steden klimaatbestendig en robuust maken.

 • SMART-SPACE

  SMART-SPACE is een project waar gemeente Middelburg in samenwerking met 10 andere Europese partners wil inzetten op slimme en duurzame openbare verlichting. Dat doen we om het energieverbruik en dus de CO2-uitstoot te verminderen, door de verlichting beter aan te sturen.

 • CUPIDO

  CUPIDO is een Interreg Noordzee Regio project. Het heeft als doel de culturele waarden en de culturele geschiedenis van Middelburg in te zetten voor de ontwikkeling van mogelijkheden voor toeristische promotie en nieuwe evenementen.

 • TERTS

  Het klimaat verandert. Van ondernemers wordt verwacht dat zij ook mee veranderen. Bent u ondernemer in detailhandel of horeca in Middelburg en wilt uw CO₂-uitstoot verminderen? Dan is het TERTS-project misschien iets voor u.

 • Mobility Opportunities Valuable to Everybody (MOVE)

  Het Europese project Mobility Opportunities Valuable to Everybody, kortweg aangeduid als ‘MOVE’ betreft een internationaal samenwerkingsverband met een Zeeuws karakter dat gericht is op het co-creëren van meer duurzame mobiliteitsoplossingen in (semi) plattelandsregio’s en klein stedelijke gebieden.

 • SHIFFT Sustainable Heating

  Het kabinet wil de uitstoot van broeikasgassen snel omlaag brengen om klimaatverandering tegen te gaan. De CO2-uitstoot door het verwarmen van woningen moet in 2050 naar 0. Ook in de gemeente Middelburg zullen huizen, kantoren en gebouwen de komende jaren losgekoppeld worden van het aardgasnet en op een andere wijze worden verwarmd.

 • Cultureel erfgoed als inspiratiebron

  Voor twee nieuwe inwoners van Middelburg is het cultureel erfgoed een inspiratiebron.