Verklaring onder ede of belofte afleggen

Wilt u uw persoonsgegevens laten opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan is het belangrijk dat ze juist, volledig, actueel en betrouwbaar zijn. Daarom moet u officiële brondocumenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte en bewijs van nationaliteit. Heeft u geen officiële brondocumenten en kunt u daar echt niet aankomen? Dan kunt u bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte afleggen.

Afleggen verklaring onder ede of belofte

Het afleggen van de verklaring onder ede of belofte doet u op afspraak aan de balie van de gemeente. U legt de verklaring of belofte af over feiten die in het buitenland hebben plaatsgevonden. U kunt een verklaring onder ede of belofte afleggen als u 12 jaar of ouder bent. Jonger dan 12 jaar? Dan moet er een gezaghouder aanwezig zijn bij het afleggen van de verklaring of belofte.

Vanwege de landelijke maatregelen rond het coronavirus werkt de gemeente tijdelijk alleen via telefonische afspraak, tel. (0118) 67 50 00. Reeds gemaakte afspraken gaan zonder tegenbericht gewoon door. Online afspraak maken is even niet meer mogelijk. In telefonisch overleg wordt gekeken of een afspraak noodzakelijk is of dat er een andere oplossing mogelijk is. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van onze online dienstverlening. Heeft u last van een verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u niet naar het stadskantoor te komen.

Meenemen

  • Uw identiteitsbewijs.
  • Alle persoonlijke documenten die u heeft.
  • Het rapport van '1e gehoor' en 'nader gehoor'. Dat heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij uw binnenkomst in Nederland opgemaakt.
  • U kunt van tevoren aangeven of er een tolk bij aanwezig moet zijn.