Inzage verstrekkingen Basisregistratie Personen

Wilt u weten aan wie er over u in het afgelopen jaar gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn verstrekt? Dan kunt u daarvan een overzicht opvragen bij de gemeente.

De gemeente geeft BRP-gegevens door aan overheidsinstanties en bijvoorbeeld pensioenfondsen. Die gebruiken de gegevens voor het uitvoeren van wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen vaak direct op deze informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, is wettelijk vastgelegd. Deze wettelijk voorgeschreven gegevensverstrekking kunt u niet voorkomen.

Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan? Neem dan contact op met de gemeente.

Aanvraag

Het opvragen van de gegevensverstrekkingen doet u aan de balie van de gemeente.

Vanwege de landelijke maatregelen rond het coronavirus werkt de gemeente tijdelijk alleen via telefonische afspraak, tel. (0118) 67 50 00. Reeds gemaakte afspraken gaan zonder tegenbericht gewoon door. Online afspraak maken is even niet meer mogelijk. In telefonisch overleg wordt gekeken of een afspraak noodzakelijk is of dat er een andere oplossing mogelijk is. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van onze online dienstverlening. Heeft u last van een verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u niet naar het stadskantoor te komen.

U neemt hiervoor uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) mee.