Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente is verplicht om uw gegevens aan verschillende instanties, zoals de Rijksoverheid, pensioenfondsen, het Centraal Justitieel Incassobureau en de belastingdienst te verstrekken. Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan bepaalde instanties verstrekt? Dan kunt u de gemeente verzoeken om aan derden geen gegevens over u uit de Basisregistratie Personen (BRP) te verstrekken.

Geheimhouding

U kunt om geheimhouding van uw gegevens vragen. Het gaat dan om informatie die de gemeente verstrekt aan:

  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen;
  • de zogeheten 'vrije derden' zoals sport- en muziekverenigingen;
  • de zogeheten 'verplichte derden', bijvoorbeeld advocaten, zonder dat er eerst een belangenafweging is gemaakt.

De gemeente verstrekt zonder uw toestemming nooit gegevens aan particulieren.

Aanvraag

Het verzoek tot geheimhouding van uw BRP-gegevens dient u in:

Aan de balie van de gemeente

Vanwege de landelijke maatregelen rond het coronavirus werkt de gemeente tijdelijk alleen via telefonische afspraak, tel. (0118) 67 50 00. Reeds gemaakte afspraken gaan zonder tegenbericht gewoon door. Online afspraak maken is even niet meer mogelijk. In telefonisch overleg wordt gekeken of een afspraak noodzakelijk is of dat er een andere oplossing mogelijk is. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van onze online dienstverlening. Heeft u last van een verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u niet naar het stadskantoor te komen.

U neemt mee:

  • uw geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).

Schriftelijk

U stuurt een ondertekende brief en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente. U hoeft bij dit verzoek geen reden voor het verzoek tot geheimhouding op te geven. Of u kunt het formulier Verzoek geheimhouding persoonsgegevens (pdf, 41 kB) downloaden en gebruiken, deze kunt u opsturen naar de afdeling Publiekszaken.

Online

U kunt het e-formulier Geheimhouding Persoonsgegevens invullen en direct opsturen. Voor het invullen van dit formulier moet u zich aanmelden met DigiD.

Meer informatie