Attestatie de Vita, aanvraag

Heeft u voor een pensioenfonds of andere uitkeringsinstanties een attestatie de vita nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente. Met dit bewijs kunt u schriftelijk aantonen dat u op het moment van afgifte in leven bent. De attestatie de vita is bedoeld voor buitenlandse instanties. Voor gebruik in Nederland hebt u meestal een bewijs van in leven zijn nodig.

De attestatie de vita wordt opgemaakt in 2 talen: Nederlands en Frans.

Kosten

De kosten voor een attestatie de vita zijn in 2019 € 13,20.

Het is kosteloos als het nodig is voor pensioen in NL of voor pensioen in lidstaten EU en Zwitserland.

Als u een brief van uw pensioenfonds toont waaruit blijkt dat het bewijs noodzakelijk is voor uw pensioen, dan hoeft u niet te betalen voor de attestatie de vita. Let op: als de attestatie de vita noodzakelijk is voor andere uitkerende instanties, dan is het bewijs niet gratis.

Aanvraag

Het aanvragen van een attestatie de vita doet u persoonlijk aan de balie van de gemeente. U kunt op het stadskantoor terecht zonder afspraak, maar u kunt hier ook een afspraak voor maken.

U neemt mee:

  • Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Indien van toepassing: de brief van het pensioenfonds.

Geld: u betaalt de attestatie de vita met pin of contant.