Rijbewijs, spoedprocedure

Wilt u uw nieuwe rijbewijs snel hebben? Dan kunt u kiezen voor een spoedprocedure. Als u de aanvraag vóór 14.00 uur doet, kunt u de eerstvolgende werkdag vanaf 9.00 uur uw rijbewijs ophalen. Tenzij er onvoorziene omstandigheden zijn.

Kosten

De extra leges voor de spoedprocedure bedragen in 2018 € 34,10. De standaard kosten bedragen € 39,45. Een spoedaanvraag totaal kost dus: € 73,55.

Aanvraag

Het aanvragen van een rijbewijs via de spoedprocedure doet u aan de balie bij het stadskantoor.

U neemt mee:

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
  • het huidige in uw bezit zijnde rijbewijs;
  • 1 pasfoto. De pasfoto moet aan bepaalde eisen voldoen.