Rijbewijs, spoedprocedure

Wilt u uw nieuwe rijbewijs snel hebben? Dan kunt u kiezen voor een spoedprocedure. Als u de aanvraag vóór 14.00 uur doet, kunt u de eerstvolgende werkdag vanaf 10.00 uur uw rijbewijs ophalen. Tenzij er onvoorziene omstandigheden zijn.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een rijbewijs zijn in 2020 € 40,65.

De extra leges voor de spoedprocedure bedragen in 2020 € 34,10. Een spoedaanvraag totaal kost dus: € 74,75.

Aanvraag

Het aanvragen van een rijbewijs via de spoedprocedure doet u aan de balie bij het stadskantoor.

U neemt mee:

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
  • het huidige in uw bezit zijnde rijbewijs;
  • 1 pasfoto. De pasfoto moet aan bepaalde eisen voldoen.