Rijbewijs militair, omwisselen

Een militair rijbewijs is bedoeld als rijvaardigheidsbewijs binnen de militaire organisatie en is niet algemeen geldig. Bent u in het bezit van een Nederlands militair rijbewijs? Dan kunt u bij de gemeente waar u woont een burger rijbewijs aanvragen.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een burger rijbewijs na het behalen van een militair rijbewijs gelden de volgende voorwaarden:

  • U moet ingeschreven zijn als ingezetene van de gemeente;
  • U moet persoonlijk bij de aanvraag aanwezig zijn;
  • U moet een geldig identiteitsbewijs tonen (geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
  • Als u al een burger rijbewijs heeft moet u dit bij de aanvraag meenemen;
  • De pasfoto moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zie hiervoor een toelichting op de website van de Rijksoverheid;
  • Er mag geen sprake zijn van ontzegging of ongeldigverklaring van een rijbewijs.

Kosten

De kosten voor het omwisselen van een militair rijbewijs zijn in 2020 € 40,65.

Aanvraag

Voor het aanvragen na het behalen van een militair rijbewijs gaat u naar het stadskantoor:

U neemt mee:

1e rijbewijs

Als u een Nederlands militair rijbewijs heeft gehaald en u vraagt uw 1e burger rijbewijs aan:
• Een geldig identiteitsbewijs;
• Een pasfoto. Hieraan zijn strenge eisen gesteld;

Categorie-uitbreiding

Als u een Nederlands militair rijbewijs heeft gehaald en u vraagt een burger rijbewijs aan met de uitbreiding van de categorie van het militaire rijbewijs:
• Het eerder afgegeven burger rijbewijs;
• Een pasfoto;  Hieraan zijn strenge eisen gesteld;