Rijbewijs militair, omwisselen

Een militair rijbewijs is bedoeld als rijvaardigheidsbewijs binnen de militaire organisatie en is niet algemeen geldig. Bent u in het bezit van een Nederlands militair rijbewijs? Dan kunt u bij de gemeente waar u woont een burger rijbewijs aanvragen.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een burger rijbewijs na het behalen van een militair rijbewijs gelden de volgende voorwaarden:

  • U moet ingeschreven zijn als ingezetene van de gemeente;
  • U moet persoonlijk bij de aanvraag aanwezig zijn;
  • U moet een geldig identiteitsbewijs tonen (geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
  • Als u al een burger rijbewijs heeft moet u dit bij de aanvraag meenemen;
  • De pasfoto moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zie hiervoor een toelichting op de website van de Rijksoverheid;
  • Er mag geen sprake zijn van ontzegging of ongeldigverklaring van een rijbewijs.

Kosten

De kosten voor het omwisselen van een militair rijbewijs zijn in 2020 € 40,65.

Aanvraag

Voor het aanvragen na het behalen van een militair rijbewijs gaat u naar het stadskantoor.

Vanwege de landelijke maatregelen rond het coronavirus werkt de gemeente tijdelijk alleen via telefonische afspraak, tel. (0118) 67 50 00. Reeds gemaakte afspraken gaan zonder tegenbericht gewoon door. Online afspraak maken is even niet meer mogelijk. In telefonisch overleg wordt gekeken of een afspraak noodzakelijk is of dat er een andere oplossing mogelijk is. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van onze online dienstverlening. Heeft u last van een verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u niet naar het stadskantoor te komen.

U neemt mee:

1e rijbewijs

Als u een Nederlands militair rijbewijs heeft gehaald en u vraagt uw 1e burger rijbewijs aan:
• Een geldig identiteitsbewijs;
• Een pasfoto. Hieraan zijn strenge eisen gesteld;

Categorie-uitbreiding

Als u een Nederlands militair rijbewijs heeft gehaald en u vraagt een burger rijbewijs aan met de uitbreiding van de categorie van het militaire rijbewijs:
• Het eerder afgegeven burger rijbewijs;
• Een pasfoto;  Hieraan zijn strenge eisen gesteld;