Nieuwe toepassing DigiD rijbewijs

Sinds 2018 zijn rijbewijzen standaard geschikt om in de toekomst te gebruiken om online in te loggen met DigiD op websites van overheid, zorg en pensioenfondsen.

Deze manier van inloggen geeft extra zekerheid over de identiteit van degene die inlogt en maakt het mogelijk zeer vertrouwelijke informatie online aan te bieden. De burger kan in de toekomst zelf beslissen of hij wil inloggen met het rijbewijs.

Voor de burger blijft per 26 mei het gebruik van het rijbewijs als rijvaardigheidsbewijs of identiteitsbewijs hetzelfde. Het aanvraagproces voor een rijbewijs verandert niet, tenzij een aanvrager de inlogfunctionaliteit niet wil.

Aanvragen rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit

Tot invoering van de wet Digitale Overheid is er voor burgers die bezwaar hebben tegen een rijbewijs met inlogfunctionaliteit de mogelijkheid om een rijbewijs zonder deze inlogfunctionaliteit aan te vragen. Dit gaat als volgt:

  1. Voordat de burger het rijbewijs aanvraagt bij de gemeente stuurt hij een schriftelijk verzoek naar de RDW. Het verzoek moet minimaal de volgende gegevens bevatten: naam zoals vermeld op het rijbewijs, adres, geboortedatum, handtekening
  2. De burger stuurt het verzoek naar: RDW, Ter attentie van Unit Rijbewijzen, Postbus 9000, 9640 HA Veendam
  3. De burger krijgt binnen 5 werkdagen na ontvangst bij de RDW bericht wanneer het rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op de chip aangevraagd kan worden bij de gemeente.
  4. De burger vraagt het rijbewijs aan bij de gemeente.
  5. Na aanvraag ligt het rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op de chip na 5 werkdagen klaar bij de gemeente.
  6. Bij het ophalen van het nieuwe rijbewijs, na inlevering van het oude rijbewijs, krijgt de burger een nieuw rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit.

Let op!

  • De kosten voor het aanvragen van een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op het rijbewijs zijn hetzelfde als voor het aanvragen van een regulier rijbewijs met de nieuwe chip.
  • Wanneer een burger een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit heeft gekregen, dan is het niet mogelijk de inlogfunctionaliteit op een later tijdstip weer toe te voegen aan hetzelfde rijbewijs. Dan moet de burger opnieuw een rijbewijs aanvragen bij de gemeente.
  • Voor burgers zonder geldig woonadres in Nederland is het niet mogelijk om een rijbewijs met inlogfunctionaliteit te krijgen. Deze groep vraagt het rijbewijs aan bij de gemeente via een 394 formulier (burgers zonder vaste woon- en verblijfplaats in Nederland) en krijgt standaard een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit.