Rijbewijs

U kunt uw rijbewijs aanvragen of vernieuwen bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Na 5 werkdagen kunt u uw rijbewijs afhalen. Uw rijbewijs is in de meeste gevallen 10 jaar geldig.

Verlopen rijbewijs blijft langer geldig

De Europese Commissie heeft besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Daardoor kunnen mensen met een verlopen rijbewijs binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden.

Voorwaarden:

 • Rijbewijs verloopt op of is verlopen in de periode 1 februari 2020 en 30 november 2020
 • Als uw rijbewijs verloopt in deze periode mag u 9 maanden vanaf de datum dat het rijbewijs verloopt doorrijden
 • U blijft dan verzekerd en krijgt geen boete
 • Geldt alleen voor alle EU-lidstaten
 • Geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een rijbewijs zijn in 2020 € 40,65.

De extra leges voor de spoedprocedure bedragen in 2020 € 34,10. Een spoedaanvraag totaal kost dus: € 74,75.

Aanvraag

U moet uw rijbewijs persoonlijk aanvragen bij de gemeentelijke balie in het stadskantoor.

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. (0118) 67 50 00.

Neem hiervoor mee:

 • bij uw 1e rijbewijs: een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
 • bij vernieuwing: het rijbewijs dat u al heeft;
 • bij vermissing of diefstal wordt er een verklaring van vermissing opgemaakt;
 • bij een verlopen rijbewijs: het rijbewijs dat verlopen is en een geldig legitimatiebewijs;
 • Een goedgelijkende pasfoto die maximaal 6 maanden oud is op het moment van de aanvraag. Aan pasfoto's worden strenge eisen gesteld. De eisen voor een pasfoto zijn vastgelegd in een fotomatrix. Deze vindt u op rijksoverheid.nl.
 • geld: u betaalt het rijbewijs bij de aanvraag met pin of contant.

Spoedaanvraag

Heeft u uw nieuwe rijbewijs sneller nodig? Maak dan gebruik van de spoedprocedure. Vraag uw rijbewijs vóór 14.00 uur aan, dan kunt u het de eerstvolgende werkdag vanaf 11.00 uur afhalen (tenzij er onvoorziene omstandigheden zijn). Indien u na 14:00 uur de spoedaanvraag indient, kunt u het rijbewijs na twee werkdagen afhalen. Voor een spoedaanvraag moet u wel meer betalen. Bij een reguliere aanvraag van het rijbewijs duurt uw aanvraag 6 werkdagen.

Autorijopleiding vanaf 16,5 jaar

Jongeren kunnen vanaf 16,5 jaar beginnen met het volgen van een autorijopleiding (categorie B). Als ze 17 jaar zijn, kunnen ze hun rijbewijs halen. Tot hun 18e jaar mogen zij dan onder begeleiding van een coach autorijden. Dit tijdelijke experiment heet 2toDrive. Lees meer over de voorwaarden en aanmelding op de website van 2toDrive.

Geldigheid rijbewijs vanaf 60 jaar
 • Bent u tussen de 60 en 65 jaar op het moment dat u het nieuwe rijbewijs aanvraagt? Dan is uw rijbewijs 10 jaar geldig.
 • Bent u tussen de 65 en 70 op het moment dat u het nieuwe rijbewijs aanvraagt? Dan is uw nieuwe rijbewijs geldig tot uw 75e.
 • Bent u ouder dan 70 op het moment dat u het nieuwe rijbewijs aanvraagt? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.
 • Na uw 75e krijgt u elke 5 jaar een medische keuring. Na elke keuring is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.
Medische keuring

U moet medisch gekeurd zijn voordat u een rijbewijs aanvraagt als:

 • uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag verloopt;
 • u een medische beperking heeft;
 • u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus nodig heeft.

U heeft voor de medische keuring een Gezondheidsverklaring nodig. Dit is een formulier met vragen over uw gezondheid. U kunt de Gezondheidsverklaring digitaal aanvragen via het CBR of bij de gemeente.

Rijbewijs geschikt voor nieuwe toepassing inloggen met DigiD

Vanaf 26 mei 2018 zijn rijbewijzen standaard geschikt om in de toekomst te gebruiken om online in te loggen met DigiD op websites van overheid, zorg en pensioenfondsen. Lees meer.

Tijdelijke verlenging rijbewijzen 75-plussers

Vanaf 1 december 2019 gaat een tijdelijke verlenging van het rijbewijs voor 75-plussers in.

75-Plussers mogen onder bepaalde voorwaarden in Nederland blijven rijden met een rijbewijs dat verlopen is.

Het CBR bepaalt of iemand valt in deze regeling.

Er wordt in het rijbewijzenregister een code 106 geplaatst achter categorie A, B, BE of T (niet op het rijbewijs zelf)

Burgers die onder deze regeling vallen krijgen bericht van het CBR.

Voor meer informatie raadpleeg: www.cbr.nl/rijdenmeteenverlopenrijbewijs.

Meer informatie