Formele veranderingen in het buitenland

Hebben binnen uw gezin formele veranderingen in het buitenland plaatsgevonden? Dan moet u deze laten registreren bij de gemeente. Formele veranderingen zijn bijvoorbeeld een huwelijk, een echtscheiding, een geboorte of overlijden, erkenning of adoptie van een kind of een naamswijziging.

Registreren

De formele veranderingen in het buitenland laat u registreren aan de balie van de gemeente waar u en/of het betreffende gezinslid staan ingeschreven.

Vanwege de landelijke maatregelen rond het coronavirus werkt de gemeente tijdelijk alleen via telefonische afspraak, tel. (0118) 67 50 00. Reeds gemaakte afspraken gaan zonder tegenbericht gewoon door. Online afspraak maken is even niet meer mogelijk. In telefonisch overleg wordt gekeken of een afspraak noodzakelijk is of dat er een andere oplossing mogelijk is. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van onze online dienstverlening. Heeft u last van een verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u niet naar het stadskantoor te komen.

U neemt mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs (van de persoon die het betreft);
  • Het originele buitenlandse document;
  • Indien nodig: een vertaling van het document, opgesteld door een erkende vertaler.

De formele verandering moet ook in het betreffende land volgens de daar geldende wetgeving zijn vastgelegd. Een buitenlands document is niet automatisch rechtsgeldig in Nederland. Documenten uit bepaalde landen moeten voorzien zijn van een legalisatie of apostille.

Meer informatie

Legalisatie buitenlandse documenten