Paspoort, rijbewijs en uittreksels

Informatie over identiteitsbewijzen en uittreksels.

 • Paspoort

  U kunt uw paspoort aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Een paspoort is 10 jaar geldig als u bij de aanvraag 18 jaar of ouder bent, of 5 jaar als u bij de aanvraag jonger bent dan 18 jaar. Iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het paspoort, dus ook (jonge) kinderen. Na 6 werkdagen kunt u uw nieuwe paspoort ophalen.

 • Identiteitskaart

  U kunt uw identiteitskaart aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van de identiteitskaart, dus ook (jonge) kinderen. Na 6 werkdagen kunt u uw nieuwe identiteitskaart ophalen.

 • Rijbewijs

  U kunt uw rijbewijs aanvragen of vernieuwen bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Na 5 werkdagen kunt u uw rijbewijs afhalen. Uw rijbewijs is in de meeste gevallen 10 jaar geldig.

 • Identiteitsdocument, verlies of beschadiging

  Is uw paspoort gestolen? Of bent u uw identiteitskaart verloren? Dan is het belangrijk dat u dit snel persoonlijk meldt bij de gemeente. Dit mag aan de balie op het stadskantoor of via onze website. Vermiste documenten verliezen na registratie automatisch hun geldigheid. Dit kan helaas niet meer worden teruggedraaid.

 • Uittreksels

  Informatie over het aanvragen van uittreksels, aktes en afschriften burgerlijke stand in gemeente Middelburg.

 • Geslachtswijziging

  Bent u in Middelburg geboren? Dan kunt u de gemeente vragen om uw geslacht aan te passen op uw geboorteakte.

 • Voornaam wijzigen

  Wilt u uw voornaam veranderen? Dan moet een advocaat uw gemotiveerde verzoek tot voornaamswijziging bij de rechtbank indienen.

 • Achternaam wijzigen

  Wilt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen? Of wilt u een naam toevoegen aan uw eigen achternaam? Dan moet u daarvoor toestemming vragen aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • Nederlandse nationaliteit, afstand doen van

  Wilt u geen Nederlander meer zijn? Dan kunt u een 'verklaring van afstand' afleggen. Deze verklaring moet door u en (namens) de burgemeester worden ondertekend. U verliest dan automatisch het Nederlanderschap.

 • Burger Service Nummer (BSN)

  Het burgerservicenummer (BSN) is uw eigen persoonsnummer voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen. U krijgt een BSN toegekend als u zich inschrijft in de Basisregistratie personen (BRP). Dankzij het BSN kunnen overheidsinstanties gemakkelijker gegevens uitwisselen.

 • Nederlander worden

  U kunt Nederlander worden als een van uw ouders Nederlander is (van rechtswege), door optie of door naturalisatie.

 • Ceremonie voor nieuwe Nederlanders

  De Nederlandse nationaliteit verkrijgt u door een naturalisatieprocedure te doorlopen of door een optieverklaring af te leggen.

 • Molukkers, verklaring positie

  Als op u de Wet betreffende de positie van Molukkers van toepassing is, of van toepassing is verklaard, kunt u de gemeente waarin u woont of verblijft verzoeken een verklaring af te geven dat u overeenkomstig de bepalingen van deze wet als Nederlander zult worden behandeld.

 • Formele veranderingen in het buitenland

  Hebben binnen uw gezin formele veranderingen in het buitenland plaatsgevonden? Dan moet u deze laten registreren bij de gemeente. Formele veranderingen zijn bijvoorbeeld een huwelijk, een echtscheiding, een geboorte of overlijden, erkenning of adoptie van een kind of een naamswijziging.