Nieuws

 • Apis vrijwilligeria

  Gedicht van stadsdichter Anna de Bruyckere ter gelegenheid van de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december.

 • Eerst evalueren dan besluit over langer openblijven AZC

  Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Middelburg gevraagd om de opvang van vluchtelingen in het asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg te verlengen met vijf jaar tot 25 juni 2025. Een besluit hierover wordt in juni 2019 verwacht. Eerst vindt er een evaluatie plaats waarbij de omwonenden nadrukkelijk worden betrokken.

 • Integrale controle op Arnestein

  Dinsdag 27 november vond de derde integrale controle van dit jaar plaats op het bedrijventerrein Arnestein in Middelburg. Gemeente Middelburg, Politie, Belastingdienst, RUD Zeeland, Orionis, het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit voerden de controle gezamenlijk uit.

 • Subsidie verduurzaming monumenten

  Het project Duurzame Monumenten Zeeland ontvangt voor de derde keer subsidie van het programma Innovatieve Aanpakken van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

 • Informatiemarkt studentenhuisvesting

  De gemeente Middelburg start binnenkort de bestemmingsplanprocedure voor de bouw van studentenhuisvesting aan de Kanaalweg in Middelburg.