Milieuvragen of -klachten

Heeft u vragen over het milieu in uw gemeente? Of heeft u klachten over lokale bedrijven of projecten als het gaat om milieu? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Voorwaarden

U kunt denken aan meldingen of klachten over:

  • geluidsoverlast;
  • stank;
  • bodemvervuiling;
  • watervervuiling;
  • luchtvervuiling;
  • vuil op straat en omgeving;
  • gestort vuil in natuurgebieden.

Voor algemene vragen en meldingen kunt u tijdens kantooruren het algemene nummer bellen 14 0118.

Buiten kantooruren kunt u voor spoedeisende klachten bellen met 0118 41 23 23.

Ook kunt u uw melding digitaal doen via het formulier melding openbare ruimte.

Het is van belang dat u nauwkeurig doorgeeft wat het probleem is en waar zich het probleem voordoet. Op deze wijze kan de gemeente snel en adequaat handelen.

Geen spoedeisende klachten en/of vragen over milieuaspecten bij bedrijven of projecten kunt u ook melden via: info@middelburg.nl.