Middelburgse Visie Milieu

Lees de ontwerpvisie Middelburgse Visie Milieu 2019-2025 en de Middelburgse Visie Milieu 2013-2018.

Ontwerpvisie 2019-2025

De Middelburgse Visie Milieu 2019-2025 is de vierde milieuvisie. Per thema wordt aangegeven welke visie de gemeente heeft op dit onderdeel.

Middelburgse Visie Milieu 2013-2018

Milieu- en duurzaamheidsbeleid is geen doel op zich, maar een essentiële voorwaarde voor een leefbare omgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren. In eerste instantie ging het om het schoonmaken (saneren) en schoon houden (beheren) van  bijvoorbeeld de bodem, water en lucht. Tegenwoordig gaat het meer en meer om milieubewust inrichten, produceren, consumeren en vooral ook een gezonde economie. Kortom, voorkomen dat er (in de nabije toekomst) problemen ontstaan.