CRO luchthaven Midden-Zeeland

Voor vragen of klachten over vliegveld Midden-Zeeland kunt u terecht bij de Commissie voor Regionaal Overleg (CRO).

Vliegveld Midden-Zeeland of, volgens de juiste aanduiding, luchthaven Midden-Zeeland is voor de meesten onder u wel een bekende naam maar waarschijnlijk weet u verder niet veel over de luchthaven omdat u er nooit mee te maken heeft. Toch kan het zijn dat u door het over vliegen van vliegtuigen, parachutespringen of andere zaken die met de luchthaven te maken hebben met vragen zit. Waar kun u dan terecht? In de Wet luchtvaart is geregeld dat luchthaven Midden-Zeeland een Commissie voor Regionaal Overleg, kortweg CRO, moet hebben.

Wat is de CRO

Het doel van de CRO is om in overleg met alle betrokkenden zorgen dat luchthaven Midden-Zeeland kan werken terwijl ook rekening gehouden wordt met de belangen van anderen in de omgeving van de luchthaven. Het gaat dan niet alleen om milieu (geluid, stank, veiligheid) maar ook om de betekenis van de luchthaven voor bijvoorbeeld economie, werkgelegenheid en recreatie. De CRO is de opvolger van de commissie 28 en de voorzitter is oud gedeputeerde van de provincie Zeeland de heer J. Suurmond. De CRO is op 21 december 2012 ingesteld door provinciale staten.

Wie zitten er in de CRO

De samenstelling is wettelijk voorgeschreven en bestaat uit één vertegenwoordiger van:

  • de gemeente Goes, Noord-Beveland en Middelburg
  • de exploitant van de luchthaven
  • omwonenden van de luchthaven uit de gemeente Goes, Noord-Beveland en Middelburg. Mevrouw I. Bouwmeester Remijnse is vertegenwoordiger in de CRO namens de omwonenden in de gemeente Middelburg.
  • organisaties die gebruik maken van de luchthaven
  • milieuorganisaties in de omgeving van de luchthaven
  • een andere organisatie die een relatie heeft met de luchthaven.

In totaal zitten er naast de voorzitter en de secretaris 8 mensen in de commissie. Het gaat te ver om deze mensen allemaal op te noemen maar als u dat wilt weten wie het zijn dan kunt u even bellen of mailen naar de secretaris van de commissie de heer B. Maring (tel. 0115-745123 e-mail: bh.maring@rud-zeeland.nl).

Wat doet de CRO en wat kan ze voor u betekenen

De CRO komt 2 of 3 keer per jaar bij elkaar en bespreekt dan voor de luchthaven van belang zijnde zaken die ook effect hebben op de (directe) omgeving van de luchthaven. Voor spoedeisende zaken kan een schriftelijke ronde worden gehouden. Zo is het afgelopen jaar gesproken over het luchthavenbesluit, de inrichting van het middengebied en de crash van een vliegtuig. Daarnaast wordt en nog gesproken over verschillende kleine zaken die betrekking hebben op de luchthaven en haar omgeving. De vergaderingen zijn openbaar en wordt meestal gehouden in het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De agenda en de stukken voor de vergadering zijn te raadplegen op de website van de provincie Zeeland.

Als u een vraag of een probleem dat betrekking heeft op de luchthaven dan kunt u dat bij één van de leden of de secretaris van de commissie of aangeven

Wat doet de CRO niet?

De CRO houdt zich niet bezig met individuele klachten over vliegverkeer deze moeten worden ingediend bij de milieuklachtentelefoon van de provincie Zeeland (0118) 41 23 23. Deze is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. Een medewerker van de Meldcentrale Zeeland zal u te woord staan en uw klacht doorgeven aan de juiste instantie. Ook kunt u bij klachten over vliegverkeer van Midden-Zeeland direct contact opnemen met de havendienst op de luchthaven telefoon (0113) 61 32 64.

Vragen/informatie

Voor alle vragen en/of meer informatie over de CRO kunt u contact opnemen met de secretaris van de CRO de heer B. Maring, telefoon (0115) 74 51 23 e-mail: bh.maring@rud-zeeland.nl).