Bodemonderzoek voor het starten of beeindigen van een bedrijfsactiviteit

Bij het starten van een bedrijfsactiviteit moet in de meeste gevallen de toestand van de bodem bekend zijn, afhankelijk of er activiteiten plaatsvinden die als bodembedreigend worden aangemerkt.

Dit moet vóórdat de activiteiten worden gestart, worden vastgesteld door een bodemonderzoek, een zogenaamd ‘Nulsituatieonderzoek’.

Bij het beëindigen van een bedrijfsactiviteit moet opnieuw de kwaliteit van de bodem worden onderzocht.

Als uit voornoemde onderzoeken blijkt dat er door de bedrijfsactiviteiten in de tussenliggende tijd een verontreiniging is ontstaan, dan moet die verontreiniging in het kader van het Activiteitenbesluit en straks de Omgevingswet (zorgplichtsanering) gesaneerd worden tot de oorspronkelijke toestand. Het bedrijf is wettelijk aansprakelijk voor deze verontreiniging.

Als u niet zeker weet of u een bodemonderzoek moet laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met de gemeente Middelburg.