Bodemonderzoek voor het aan- of verkopen van een perceel

Als u een perceel gaat kopen of verkopen is het verstandig om een goed beeld te hebben van de kwaliteit van de bodem.

Daarom adviseert de gemeente Middelburg u om in een dergelijk geval een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 Dit is geen formele verplichting, maar kan u veel narigheid besparen.

Als u een bouwkavel van de gemeente Middelburg koopt, dan is er al een bodemonderzoek uitgevoerd. Deze wordt bij de koopovereenkomst gevoegd.

Meer informatie