Bodemonderzoek voor een bestemmingsplanwijziging

Als u iets wilt doen waarvoor een wijziging van het bestemmingsplan nodig is, dan moet u in de meeste gevallen een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Dit bodemonderzoek moet duidelijk maken of de wijziging die u wilt wel mogelijk is gezien de toestand van de bodem.

Gedurende de procedure voor een wijziging van het bestemmingsplan wordt u door de gemeente geïnformeerd over het moment waarop u een bodemonderzoek moet laten uitvoeren en aan welke eisen dat moet voldoen.