Bodemonderzoek bij het vermoeden van een bodemverontreiniging

Als u het vermoeden heeft dat uw perceel verontreinigd is, adviseren wij u om een historisch vooronderzoek uit te laten voeren.

Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan het nodig zijn om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. U kunt ook contact opnemen met de gemeente Middelburg. De gemeente beschikt namelijk over veel informatie over de bodemkwaliteit binnen de gemeente U kunt ook de website van het Bodemloket raadplegen. Binnenkort is onze bodeminformatie ook digitaal opvraagbaar.

In sommige gevallen kan het zijn dat de gemeente u opdracht geeft om een oriënterend bodemonderzoek uit te laten voeren.