Bodemonderzoek algemeen

Een bodemonderzoek dient ervoor om te bepalen of de kwaliteit van de bodem geschikt is voor het huidige of het toekomstige gebruik.

Het kan zijn dat het onderzoek laat zien dat er sprake is van een bodemverontreiniging. Het kan dan nodig zijn dat er eerst een bodemsanering moet worden uitgevoerd voordat de bodem kan worden gebruikt. Als de bodemverontreiniging boven een bepaalde concentratie en een bepaalde omvang voorkomt, kan er sprake zijn van een zogenaamde ‘ernstige’ verontreiniging. Zo’n verontreiniging wordt dan vastgelegd in een besluit (beschikking) dat door RUD Zeeland wordt genomen. Dit besluit wordt kadastraal geregistreerd. Zo kan voor iedereen bekend zijn dat er op die plek een bodemverontreiniging zit. Een bodemonderzoek mag alleen worden uitgevoerd door een milieu/bodemadviesbureau dat beschikt over een erkenning voor de BRL-2000. De personen die het veldwerk uitvoeren moeten vermeld staan op de erkenning. De erkenning wordt afgegeven door Ministerie van I&A.

Meer informatie