Bodem

Informatie over bodemonderzoek, historische verontreiniging en bodemsanering.

 • Bodemonderzoek

  Een bodemonderzoek dient ervoor om te bepalen of de kwaliteit van de bodem geschikt is voor het huidige of het toekomstige gebruik.

 • Bodemsanering

  Bij een bodemsanering wordt in de meeste gevallen een bodemverontreiniging zover opgeruimd dat de bodem weer geschikt is voor het huidige of het toekomstige gebruik. Wanneer het gaat om een nieuwe bodemverontreiniging (globaal vanaf 1987) dan dient de gehele verontreiniging te worden verwijderd.

 • Olietank in tuin

  Vindt u een olietank in uw tuin? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Dit moet ook als u aanwijzingen heeft voor de aanwezigheid van een oude olietank in uw tuin. De gemeente bepaalt of u een oude olietank moet laten schoonmaken of verwijderen.

 • Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer

  De bodemkwaliteitskaarten zijn opgesteld om grondverzet op een efficiënte, kosteneffectieve en verantwoorde manier mogelijk te maken.

 • Historische verontreiniging

  Als u de term ‘bodemverontreiniging’ hoort, denkt u wellicht aan bedrijventerreinen en grond die vrijkomt op plaatsen waar fabrieken of benzinestations hebben gestaan. Toch zijn dat niet de enige plekken waar sprake kan zijn van verontreinigde grond. Ook in oude kernen waar al eeuwen mensen een stuk grond bewonen, kan sprake zijn van verontreinigde grond.

 • Grond verplaatsen

  Bedrijven moeten het verplaatsen van grond melden bij de gemeente. Dat kan nu ook digitaal. Voor particulieren gelden andere regels.

 • Landsdekkend beeld bodemverontreiniging

  Het Landsdekkend Beeld is een project van het Rijk, de provincies en de gemeenten om alle (mogelijke) bodemverontreiniging in Nederland in kaart te brengen.