Actualisatie Bomenlijst

Op 10 november 2015 is de bomenlijst monumentale en waardevolle bomen Middelburg vastgesteld. Deze lijst actualiseren we elke vijf jaar. Dat doen we omdat er bomen uit oogpunt van veiligheid zijn gekapt de afgelopen jaren en omdat andere bomen inmiddels monumentaal zijn.

Uw monumentale of waardevolle boom nog niet op de lijst?

Bomen die er niet meer staan hebben we van de nieuwe lijst verwijderd en nieuwe bomen toegevoegd. Ook de input van enkele kenners is hierbij meegenomen.

Hiermee denken we een heel eind te zijn. Toch kunnen we wat over het hoofd gezien hebben, hiervoor vragen we uw om hulp.

Bekijk de concept bomenlijst monumentale en waardevolle bomen Middelburg 2019 (pdf, 474 kB). Op de plattegrond (pdf, 4,9 MB) is aangegeven waar de bomen staan. Voldoet uw boom aan bovenstaande criteria en staat deze nog niet op de lijst? Of staat er een boom op deze lijst die niet meer in uw tuin staat? Neemt u dan contact op met de heer Sakko van de gemeente via 0118 67 52 12 of j.sakko@middelburg.nl. Reageren kan tot en met 28 november.

Criteria

Een particuliere boom komt op de lijst monumentale en waardevolle bomen mits deze ouder is dan 50 jaar, niet verkerend in een onomkeerbare slechte staat en bovendien voldoet aan minimaal één van de volgende aanvullende criteria:

  • Een voor de soort karakteristieke habitus;
  • Cultuurhistorische waarde;
  • Bijzondere groei of snoeivorm;
  • Bijzondere of zeldzame soort;
  • Zeldzaam door omvang / hoogte;
  • Wordt algemeen ervaren als bijzonder zeldzaam en mooi en/ of
  • Biedt huisvesting aan zeldzame dieren of planten.

Bescherming van deze bomen

Particuliere bomen die voldoen aan deze criteria staan aangegeven op een lijst. Met de lijst monumentale en waardevolle particuliere bomen worden de beschreven individuele bomen beschermd. Wanneer het toch nodig is om een monumentale of waardevolle boom te kappen, wordt een boomadvies opgesteld door een externe partij. De noodzaak tot kappen (inclusief alternatieve maatregelen) wordt hierbij beschreven, deze documenten kunnen door alle betrokkenen worden ingezien.

Vervolg

Na vaststelling vindt u op onze website later de definitieve Bomenlijst monumentale en waardevolle bomen Middelburg 2019.