Milieu

Meer weten over Mdelburg en milieu? In dit overzicht kunt u meer lezen over onder meer bodeminformatie, de Middelburgse Milieuvisie en lucht- en geluidskwaliteit.

 • Bodem

  Informatie over bodemonderzoek, historische verontreiniging en bodemsanering.

 • Lucht- en geluidskaarten

  Een van de acties uit de Middelburgse Visie Milieu (MVM) 2008-2012 was het opstellen geluids- en luchtkaarten in Middelburg.

 • Milieuvragen of -klachten

  Heeft u vragen over het milieu in uw gemeente? Of heeft u klachten over lokale bedrijven of projecten als het gaat om milieu? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

 • Ongewenst reclame en huis-aan-huisbladen

  Wilt u geen ongeadresseerd drukwerk meer ontvangen? Dan kunt u dat aangeven met een speciale sticker op uw brievenbus. De sticker is verkrijgbaar als NEE-JA-sticker of NEE-NEE-sticker.

 • Voorkom overlast hondenpoep

  Gemeente Middelburg neemt overlast van hondenpoep serieus en wil door voorlichting en handhaving de overlast en ergernis van de inwoners verminderen. Bij het niet opvolgen van de regels wordt er een proces-verbaal uitgeschreven. Deze bekeuring bedraagt 140 euro (plus administratiekosten).

 • Middelburgse Milieuvisie 2013-2018

  Lees de Middelburgse visie milieu 2013-2018.

 • Nul op de Meter

  Het is voor particulieren zeer interessant om hun woning nu grondig aan te pakken. Voor maximaal 43 particuliere woningen heeft de gemeente namelijk maximaal € 21.000 subsidie om de woning te renoveren tot Nul-op-de-Meter (NOM) of NOM Ready.

 • Onkruidbestrijding op verhardingen in Middelburg

  Het onkruid wordt met verschillende methoden bestreden. De onkruidborstel, warm water en de brander worden ingezet om te komen tot een aanvaardbaar netheidsbeeld van de openbare ruimte.

 • Ongediertebestrijding

  Heeft u last van ongedierte in uw huis of op uw terrein? Zoals muizen en wespen? Neemt u dan contact op met een particuliere ongediertebestrijder. Alleen voor ratten geldt dat u deze kunt doorgeven aan de gemeente.

 • Overlast van bedrijven

  Veroorzaakt een bedrijf bij u in de buurt overlast? Bijvoorbeeld een café dat de muziek te hard aan heeft staan? Of een fabriek die te veel stankoverlast veroorzaakt? Neem dan contact op met de gemeente.

 • Commissie voor Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland (CRO)

  Voor vragen of klachten over vliegveld Midden-Zeeland kunt u terecht bij de Commissie voor Regionaal Overleg.

 • Graffiti, melding over

  Wat u kunt doen wanneer constateert dat er graffiti zit op een pand van uzelf, de gemeente of in de openbare ruimte.

 • Mag ik ballonnen oplaten in Middelburg?

  Ballonnen oplaten is feestelijk. Helaas zitten er vervelende gevolgen aan. Het oplaten van ballonnen is daarom in strijd met de afvalstoffenverordening van de gemeente Middelburg.

 • Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven

  Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Wat houdt dit in?

 • Verantwoord stoken open haard en kachel

  Door verkeerd gebruik kan een kachel of open haard onnodig overlast en milieu- en gezondheidsproblemen veroorzaken. Zo kunnen bij het stoken bepaalde stoffen vrijkomen die nadelige gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit. Mensen met ademhalingsziekten en jonge kinderen lopen extra gezondheidsrisico’s bij verkeerd stoken. Stokers kunnen zelf veel doen om de schadelijke effecten te beperken.

 • Europees project RHEDCOOP

  RHEDCOOP werkt praktische en financiële modellen uit om de vergaande energetische renovaties en productie van hernieuwbare energie te ontzorgen, specifiek voor gemeenschapsgebouwen en voor clusters particuliere woningen.