Milieu

Meer weten over Middelburg en milieu? In dit overzicht kunt u meer lezen over onder meer bodeminformatie, de Middelburgse Milieuvisie en lucht- en geluidskwaliteit.

 • Particuliere monumentale en waardevolle bomen

  Op 17 december 2019 is de bomenlijst monumentale en waardevolle bomen Middelburg vastgesteld. Deze lijst actualiseren we elke vijf jaar. Dat doen we omdat er bomen uit oogpunt van veiligheid zijn gekapt de afgelopen jaren en omdat andere bomen inmiddels monumentaal zijn.

 • Bodem

  Informatie over bodemonderzoek, historische verontreiniging en bodemsanering.

 • Lood in de leefomgeving

  Lood is nog op verschillende plekken aanwezig in de leefomgeving in Nederland, onder andere in de bodem. Lood kan een risico vormen voor de gezondheid wanneer dit wordt ingeslikt. Vooral jonge kinderen zijn gevoelig voor lood. In deze folder vindt u tips om de inname van lood te beperken.

 • Lucht- en geluidskaarten

  Een van de acties uit de Middelburgse Visie Milieu (MVM) 2008-2012 was het opstellen geluids- en luchtkaarten in Middelburg.

 • Milieuvragen of -klachten

  Heeft u vragen over het milieu in uw gemeente? Of heeft u klachten over lokale bedrijven of projecten als het gaat om milieu? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

 • Ongewenst reclame en huis-aan-huisbladen

  Wilt u geen ongeadresseerd drukwerk meer ontvangen? Dan kunt u dat aangeven met een speciale sticker op uw brievenbus. De sticker is verkrijgbaar als NEE-JA-sticker of NEE-NEE-sticker.

 • Voorkom overlast hondenpoep

  Gemeente Middelburg neemt overlast van hondenpoep serieus en wil door voorlichting en handhaving de overlast en ergernis van de inwoners verminderen. Bij het niet opvolgen van de regels wordt er een proces-verbaal uitgeschreven. Deze bekeuring bedraagt 140 euro (plus administratiekosten).

 • Geveltuintje aanvragen

  16 oktober 2020

  U kunt bij de gemeente Middelburg een geveltuintje aanvragen. Waar, wanneer en hoe geveltuintjes, plantenbakken en –potten op gemeentegrond geplaatst mogen worden, leest u in de spelregels.

 • Middelburgse Visie Milieu

  Lees de ontwerpvisie Middelburgse Visie Milieu 2019-2025.

 • Onkruidbestrijding

  Het onkruid wordt met verschillende methoden bestreden. De onkruidborstel, warm water en de brander worden ingezet om te komen tot een aanvaardbaar netheidsbeeld van de openbare ruimte.

 • Ongediertebestrijding

  Heeft u last van ongedierte in uw huis of op uw terrein? Zoals muizen en wespen? Neemt u dan contact op met een particuliere ongediertebestrijder. Alleen voor ratten geldt dat u deze kunt doorgeven aan de gemeente.

 • Overlast van bedrijven

  Veroorzaakt een bedrijf bij u in de buurt overlast? Bijvoorbeeld een café dat de muziek te hard aan heeft staan? Of een fabriek die te veel stankoverlast veroorzaakt? Neem dan contact op met de gemeente.

 • Graffiti, melding over

  Wat u kunt doen wanneer constateert dat er graffiti zit op een pand van uzelf, de gemeente of in de openbare ruimte.

 • Mag ik ballonnen oplaten in Middelburg?

  Ballonnen oplaten is feestelijk. Helaas zitten er vervelende gevolgen aan. Het oplaten van ballonnen is daarom in strijd met de afvalstoffenverordening van de gemeente Middelburg.

 • Verantwoord stoken open haard en kachel

  Door verkeerd gebruik kan een kachel of open haard onnodig overlast en milieu- en gezondheidsproblemen veroorzaken. Zo kunnen bij het stoken bepaalde stoffen vrijkomen die nadelige gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit. Mensen met ademhalingsziekten en jonge kinderen lopen extra gezondheidsrisico’s bij verkeerd stoken. Stokers kunnen zelf veel doen om de schadelijke effecten te beperken.

 • Europees project RHEDCOOP

  RHEDCOOP werkt praktische en financiële modellen uit om de vergaande energetische renovaties en productie van hernieuwbare energie te ontzorgen, specifiek voor gemeenschapsgebouwen en voor clusters particuliere woningen.

 • Informatiebijeenkomst zonne-energie

  De gemeente Middelburg heeft het voornemen beleid op te stellen voor zonne-energie op het land. Hiervoor is op 22 oktober 2019 een werkgroepbijeenkomst gehouden in het stadskantoor.

 • Grasbeheer

  Middelburg heeft op 7 mei het uitvoeringsplan grasbeheer vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente omgaat met het beheer van onder andere grasvelden en bermen.

 • Commissie luchthaven Midden-Zeeland

  Het doel van Commissie voor Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland (CRO) is om in overleg met betrokkenen te zorgen dat luchthaven Midden-Zeeland kan functioneren, terwijl ook rekening wordt gehouden met de belangen van anderen in de omgeving.

 • Hout stoken is minder romantisch dan je denkt

  Het stoken van hout in houtkachels en openhaarden is populair en wordt (onterecht) neergezet als duurzaam. We zien dan beelden van gezellige taferelen bij een houtkachel of een openhaard. De rook kan echter voor grote (gezondheids)hinder bij buren en omwonenden zorgen.