Verlichting

Hoewel alle lampen voortijdig worden vervangen tegen het einde van hun levensduur, kan het voorkomen dat de openbare verlichting het niet doet. Uw melding is daarom van groot belang om storingen te verhelpen.

Meldpunt openbare verlichting

Heeft u geconstateerd dat de openbare verlichting niet werkt of kapot is, dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Openbare Verlichting. Bij het invullen van de gevraagde gegevens is het van belang dat u het nummer, de plaats en het dichtstbijzijnde adres van de betreffende lantaarnpaal weet. De website geeft ook aan of er al eerder een melding gedaan is.

Bij gevaarlijke situaties zoals het uitsteken van een kabel, het ontbreken van mastdeurtjes of een aanrijding, dan kan de gemeente gebeld worden, tel. 14 0118.

Dit meldpunt is een samenwerkingsverband van de Zeeuwse gemeenten, provincie en Zeeland Seaports met City-Tec. Op deze site kunnen storingen maar ook schade aan de openbare verlichting gemeld worden. Betrokken partijen hopen hiermee een eenvoudig en altijd bereikbaar loket te bieden om hun dienstverlening in openbare verlichting te verbeteren.

De gemeente Vlissingen, Waterschap Scheldestromen en woningcorporaties nemen niet deel aan deze website. Voor storingen met betrekking tot de onder hun beheer vallende lantaarnpalen dient contact met hen te worden opgenomen.