Meldingen openbare ruimte

Steeds meer meldingen kunt u online doen. Denk aan klachten over de bestrating, geuroverlast of een defecte ondergrondse container.

Melding doen

De openbare ruimte bestaat uit plekken als pleinen, wegen, sportvelden en parken. Heeft u last van iets in de openbare ruimte? Is er iets kapot, is er sprake van overlast, of is er een gevaarlijke situatie ontstaan? Meld dit dan bij de gemeente.

Direct naar het online meldingsformulier Openbare Ruimte

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Het is ook mogelijk anoniem melding te doen.

Gevaarlijke situatie of spoedeisende zaak

Is er sprake van een gevaarlijke situatie of een spoedeisende zaak? Meld dit dan altijd telefonisch, tel. (0118) 67 50 00. Dan kan de gemeente zo snel mogelijk actie ondernemen.