Meldingen

Maak direct melding over een van de volgende onderwerpen:

 • Meldingen openbare ruimte

  Steeds meer meldingen kunt u online doen. Denk aan klachten over de bestrating, geuroverlast of een defecte ondergrondse container.

 • Vuurwerkoverlast

  Ervaart u overlast van vuurwerk dat afgestoken wordt, of weet of vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

 • Verlichting

  Hoewel alle lampen voortijdig worden vervangen tegen het einde van hun levensduur, kan het voorkomen dat de openbare verlichting het niet doet. Uw melding is daarom van groot belang om storingen te verhelpen.

 • Geluidsoverlast

  Ervaart u overlast van een evenement, of steeds terugkomende geluidsoverlast, zoals verkeers- of bedrijfslawaai? U kunt dit melden via het formulier melding openbare ruimte.

 • Voorwerpen, gevonden of verloren melden

  Heeft u iets gevonden of verloren in de gemeente Middelburg? De gemeente is verantwoordelijk voor registratie en het beheer van gevonden en verloren voorwerpen binnen hun gebied. Deze taak ligt niet meer bij de politie. De gemeente registreert verloren voorwerpen via de website www.verlorenofgevonden.nl.

 • Melding datalek

  Uitleg over wat een datalek is en hoe u hier bij de gemeente melding van kunt maken.

 • Houtrook, overlast melden

  Klachten over houtrook kunt u melden via de website van GGD Zeeland.