Voortgezet Onderwijs

Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. Het voortgezet onderwijs bereidt leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger (beroeps)onderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo).

Stichting Calvijn College

Postbus 362
4460 AT Goes

Calvijn College

Praktijkschool Het Bolwerk

Teresastraat 2a
4336 LM  Middelburg

Praktijkschool Het Bolwerk

Stichting voor Openbaar Voortgezet onderwijs Walcheren

Postbus 83
4330 AB Middelburg

Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap

Vereniging voor Christelijk Voortgezet onderwijs Walcheren

Postbus 541
4330 AM Middelburg

Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW)