Opvoedsteunpunten

In de gemeente Middelburg hebben we opvoedsteunpunten. Hier kunt u terecht voor antwoorden, informatie en advies over opvoeden.

Het opvoedsteunpunt biedt kortdurende pedagogische begeleiding voor ouders en opvoeders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. Ouders kunnen hier op eigen initiatief terecht. Het opvoedsteunpunt biedt informatie, steun, advies en begeleiding. Je kunt er terecht voor grote en kleine vragen, preventief of als je als ouder al problemen ervaart.

Mensen krijgen lang niet altijd professionele hulp bij het opvoeden van kinderen, terwijl ouders vaak wel vragen hebben. Deze vragen kun je stellen bij het opvoedsteunpunt.

Er zijn in Zeeland meerdere opvoedsteunpunten, waar een deskundige op vaste tijden spreekuur houdt. Een verwijsbriefje is niet nodig, u kunt zelf bellen om een afspraak te maken.

Voor het maken van een afspraak met een opvoedsteunpunt in Middelburg, belt u (088) 751 40 00.