Jeugdbeleid

In april 2007 heeft de gemeenteraad van Middelburg de nota 'Opgroeien in Balans' vastgesteld. Deze kadernota is het vertrekpunt voor het ontwikkelen van effectief en verfrissend beleid op het gebied van jeugd en onderwijs.

Opvoedsteunpunten

Hulp nodig in de opvoeding? In Middelburg zijn opvoedsteunpunten aanwezig. Hier kunt u terecht voor antwoorden, informatie en advies over opvoeden.

Zorg Advies Teams

Een Zorg Advies Team (ZAT) is een overleg waarbij de zorg binnen het onderwijs en de buitenschoolse zorg op elkaar worden afgestemd. De gemeente is verantwoordelijk voor deze afstemming. De werkwijze en afspraken liggen vast in de notitie ZAT’s op Walcheren. Lees de samenvatting notitie ZAT.

Binnen het onderwijs worden veel maatschappelijke problemen gesignaleerd, zoals opvoedproblematiek, criminaliteit, problemen met huisvesting / financiën, huiselijk geweld etc. Vaak gaan deze problemen gepaard met problemen op school of vormen zij de achterliggende oorzaak hiervan.

Organisaties zoals maatschappelijk werk Walcheren, GGD, Bureau Jeugdzorg maar ook huisartsen kunnen het kind of het hele gezin ondersteunen. Wanneer er geen school bij betrokken is werken deze partijen samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).