Geregistreerd partnerschap

Coronamaatregelen huwelijken/partnerschappen

In iedere trouwzaal moet er 1,5 meter ruimte zijn tussen iedere aanwezige én iedere zitplaats (de ouders mogen wel bij elkaar zitten). Het aantal personen dat bij een voltrekking aanwezig mag zijn is daarom beperkt en verschilt per locatie.

Trouwzaal Middelburg

In de trouwzaal van het stadhuis aan de Markt in Middelburg mogen maximaal 24 personen aanwezig zijn (het bruidspaar en  22 gasten, dit is inclusief de fotograaf). Deze beperking geldt voor zolang de 1,5 meter maatregel van kracht is.

Trouwzaal Arnemuiden

In de trouwzaal van het stadhuis van Arnemuiden mogen maximaal 17 personen aanwezig zijn (het bruidspaar en 15 gasten, dit is inclusief de fotograaf). Deze beperking geldt voor zolang de 1,5 meter maatregel van kracht is.

Melding voorgenomen partnerschapsregistratie

Wilt u niet trouwen, maar bepaalde zaken wel wettelijk geregeld hebben? Dan kunt u kiezen voor geregistreerd partnerschap. U moet hiervan eerst een melding doen van uw voorgenomen partnerschapsregistratie, vroeger werd dit de ondertrouw genoemd.

Wil u een geregistreerd partnerschap aangaan, dan maakt u een melding van uw voorgenomen partnerschapsregistratie. De melding doet u bij de gemeente waar u een geregistreerd partnerschap wil aangaan. Wanneer u in Middelburg een partnerschapsregistratie aangaat dan worden de formulieren voor uw melding per post toegestuurd nádat u de datum voor de partnerschapsregistratie heeft gereserveerd.

De melding moet minstens twee weken en maximaal een jaar vóór de partnerschapsregistratie gedaan zijn. U kunt de melding doen wanneer u 18 jaar of ouder bent en als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. De melding is, gerekend vanaf de datum van ontvangst door de afdeling Publiekszaken, 1 jaar geldig.

Waar kunt u in Middelburg een partnerschap registreren?

 • in het stadhuis aan de Markt (zolang de 1,5 meter maatregel van kracht is maximaal 24 personen, standaard maximaal 80 personen)
 • in het stadhuis in de voormalige gemeente Arnemuiden (zolang de 1,5 meter maatregel van kracht is maximaal 17 personen, standaard maximaal 100 personen)
 • in de Burgerzaal stadhuis Middelburg (deze zaal is in elk geval tot 01-01-2021 niet beschikbaar, standaard maximaal 170 personen)
 • op een zelfgekozen locatie binnen de gemeentegrenzen van Middelburg
 • in het stadskantoor op maandagmorgen om 10.00 uur of 10.15 uur (maximaal 10 personen)

Wilt u een reservering maken voor de Burgerzaal in het stadhuis van Middelburg? Neemt u dan vooraf telefonisch contact op met de afdeling Publiekszaken. Zij zullen bij de beheerder van de Burgerzaal informeren of de beoogde huwelijksdatum beschikbaar is.

Wanneer kunt u een partnerschap registreren?

 • in Middelburg op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag om 10.00, 10.45, 11.30, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15 en 16.00 uur en op donderdag om 10.00, 10.45, 11.30, 13.00, 13.45 en 14.30 uur;
 • in Arnemuiden op maandag t/m vrijdag om 10.00, 10.45, 11.30, 13.00, 13.45, 14.30 , 15.15 en 16.00 uur.
 • op zaterdag om 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 of 16.00 uur
 • op zondag op een zelfgekozen locatie tussen 10.00 en 16.00 uur
 • attentie: het kan op zaterdag voorkomen dat er evenement is op de Markt in Middelburg, waardoor wat hinder kan worden ondervonden

Ambtenaar van de burgerlijke stand

De vaste trouwambtenaren van gemeente Middelburg sluiten ook geregistreerde partnerschappen. In een persoonlijk gesprek kunt u uw wensen en bijzonderheden met betrekking tot de partnerschapsregistratie kenbaar maken.

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan een geregistreerd partnerschap.

Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

De kosten van de partnerschapsregistratie met reguliere buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.

In trouwzaal stadhuis Middelburg en in voormalig gemeentehuis Arnemuiden:

 • maandag tot en met vrijdag € 432,10
 • zaterdag € 862,05

Op een andere aangewezen locatie:

 • maandag tot en met vrijdag € 355,75
 • zaterdag € 443,20

In de Burgerzaal stadhuis Middelburg:

 • maandag tot en met vrijdag € 847,65
 • zaterdag € 1562,35

Onbezoldigde buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

De kosten voor partnerschapsregistratie met onbezoldigde buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.

In trouwzaal stadhuis Middelburg en in voormalig gemeentehuis Arnemuiden:

 • maandag tot en met vrijdag € 416,65
 • zaterdag € 831,00

Op een andere aangewezen locatie:

 • maandag tot en met zaterdag € 236,00

In de Burgerzaal stadhuis Middelburg:

 • maandag tot en met vrijdag € 774,55
 • zaterdag € 1549,00

Overige kosten

 • Partnerschapsboekje normale uitvoering € 23,65
 • Partnerschapsboekje luxe uitvoering € 37,15
 • Parkeervergunning ten behoeve van voltrekking in trouwzaal stadhuis Middelburg € 2,55
 • Afschrift uit de registers van de burgerlijke stand € 13,80
 • Attestatie de Vita internationaal model € 13,80
 • Verklaring huwelijksbevoegdheid € 24,30

Het is mogelijk kosteloos een geregistreerd partnerschap aan te gaan op maandagmorgen om 10.00 uur en om 10.15 uur in het stadskantoor. Hierbij kunnen maximaal 10 personen aanwezig zijn en wordt alleen aan de wettelijke vereisten voldaan.

Aanvraag

U kunt een aantal zaken regelen. U kunt online de datum reserveren en u kunt een schriftelijk verzoek indienen voor een eigen gekozen locatie of ambtenaar.

Reserveren datum geregistreerd partnerschap

In de agenda kunt u beschikbare locaties en tijden vinden en direct online een datum voltrekking geregistreerd partnerschap reserveren.

Als u een tijdstip heeft gereserveerd, krijgt u binnen 5 werkdagen via de e-mail een reactie of uw reservering definitief is. Ook kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 14 0118.

Zelfgekozen locatie

Wilt u het geregistreerd partnerschap aangaan op een zelfgekozen locatie dan moet u dit schriftelijk aanvragen via:

U kunt het ingevulde formulier opsturen naar:

Gemeente Middelburg
Afdeling Publiekszaken

Postbus 6000
4330 LA Middelburg

Zelfgekozen ambtenaar

Op schriftelijk verzoek is het ook mogelijk om een eigen ambtenaar te kiezen. Deze persoon moet aangewezen worden door het college van burgemeester en wethouders en eventueel ook nog beëdigd worden door de rechtbank in Middelburg. Dit gebeurt één keer per twee maanden op een vast tijdstip.

Wilt u een eigen ambtenaar dan moet u dit schriftelijk aanvragen via:

Voor elke als onbezoldigd buitengewoon ambtenaar aan te wijzen persoon is het vereist om bij de aanvraag een verklaring omtrent gedrag (VOG) mee te sturen, die speciaal is aangevraagd voor de functie van BABS. De VOG mag maximaal 3 maanden oud zijn. Uw toekomstige ambtenaar kan hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier VOG BABS. Dit aanvraagformulier is al grotendeels ingevuld. Uw ambtenaar hoeft alleen de eigen gegevens in te vullen. Met het formulier en een geldig identiteitsbewijs kan uw trouwambtenaar de VOG aanvragen in de eigen woongemeente.

In de toelichting bij het aanvraagformulier voor de eigen ambtenaar leest u meer over de te volgen procedure.

U kunt het ingevulde formulier met de bijlagen opsturen naar:

Gemeente Middelburg
Afdeling Publiekszaken
Postbus 6000
4330 LA Middelburg

Tijdsduur

De ceremonie van de partnerschapsregistratie duurt 30 minuten.

Let op

 • Als één van u beiden of allebei in het buitenland geboren is of in het buitenland gewoond heeft, zijn meer documenten nodig. Neem in dat geval contact op met de gemeente.
 • Sinds 2018 zijn regels over het aangaan van een geregistreerd partnerschap  in gemeenschap van goederen veranderd. Meer informatie leest u op de site van de rijksoverheid.

Meer informatie