Tarieven crematorium

Een overzicht van de tarieven die gelden voor het crematorium in Middelburg aan de Westelijke Oude Havendijk.

Crematie

 • Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar € 1.172,00
 • Kinderen van 1 tot 12 jaar € 586,00
 • Kinderen tot 1 jaar € 293,00

Deze tarieven zijn inclusief:

 • Afgifte van de as in asbus
 • Half uur aula
 • Half uur condoleanceruimte
 • Half jaar bijzetting in de algemene nis

Crematie zonder nabestaanden en geen gebruik van de accommodatie

 • Crematie zonder nabestaanden € 662,00

Dit tarief is inclusief:

 • Afgifte van de as in asbus
 • Half jaar bijzetting in de algemene nis

Gebruik accommodatie

 • Reservering extra half uur voor het gebruik van de aula, per half uur of gedeelte daarvan € 178,00
 • Reservering extra half uur voor het gebruik van een condoleanceruimte, per half uur of gedeelte daarvan € 90,00
 • Bij overschrijding van de tijd in de aula, per half uur of gedeelte daarvan € 238,00
 • Bij overschrijding van de tijd in de condoleanceruimte of gedeelte daarvan € 90,00

Overige tarieven

 • Toeslag op zon- en feestdagen 500%
 • Zaterdag toeslag € 333,00
 • CD opname € 42,00
 • DVD opname € 42,00

Verstrooiing

 • Op het strooiveld van het crematorium, zonder aanwezigheid van nabestaanden € 92,00
 • Op het strooiveld van het crematorium, in bijzijn van nabestaanden € 151,00
 • Op zee per schip, zonder aanwezigheid van nabestaanden € 92,00
 • Op zee per vliegtuig, zonder aanwezigheid van nabestaanden € 151,00
 • Op het strooiveld van het crematorium of op zee per schip indien elders gecremeerd € 151,00

Herdenkingsmonument

 • Memoriam plaatje voor een 1e periode van 5 jaar € 165,00
 • Verlenging met een periode van 5 jaar € 165,00
 • Tekst op het memoriam plaatje; per cijfer, letter of teken € 1,00
 • Afbeelding op het memoriam plaatje per afbeelding € 14,00

Columbarium bij het strooiveld

 • Recht voor plaatsing voor een 1e periode van 5 jaar € 351,00
 • Plaatsen van een urn in het columbarium bij het strooiveld € 142,00
 • Verlenging recht voor plaatsing met een periode van 5 jaar € 351,00
 • Standaard sierurn, inclusief vaasje: prijs op aanvraag

Columbarium bij het hoofdgebouw

 • Recht voor plaatsing voor een 1e periode van 5 jaar € 351,00
 • Plaatsen van een urn in het columbarium bij het hoofdgebouw € 142,00
 • Verlenging recht voor plaatsing met een periode van 5 jaar € 351,00
 • Sierurn, inclusief vaasje: prijs op aanvraag

Urnentuin

 • Recht voor plaatsing voor een 1e periode van 5 jaar € 351,00
 • Plaatsen van een urn in de urnentuin € 142,00
 • Verlenging recht voor plaatsing met een periode van 5 jaar € 351,00
 • Sierurn, inclusief vaasje op aanvraag

Particulier urnengraf (bestemd voor 2 asbussen)

 • Grafrecht voor een 1e periode van 20 jaar € 847,00
 • Grafrecht voor een 1e periode van 10 jaar € 424,00
 • Begraven van een asbus in een urnengraf, per gebeurtenis € 142,00
 • Verlenging grafrecht met een periode van 10 jaar € 424,00
 • Verlenging grafrecht met een periode van 5 jaar € 212,00

Particuliere urnenkelder (bestemd voor 2 asbussen)

 • Grafrecht voor een 1e periode van 20 jaar € 1.402,00
 • Grafrecht voor een 1e periode van 10 jaar € 701,00
 • Plaatsen van een asbus in een urnenkelder, per gebeurtenis € 142,00
 • Verlenging recht met een periode van 10 jaar € 701,00
 • Verlenging recht met een periode van 5 jaar € 350,50

Overige tarieven

 • Verzenden van een asbus naar een adres in Nederland € 124,00
 • Overschrijving in het register € 37,00