Overlijden

Aangifte doen van overlijden en informatie over begrafenis of crematie in gemeente Middelburg.

  • Begrafenis of crematie

    Uitvaarten worden de laatste jaren meer en meer gekenmerkt door een eigen invulling van de nabestaanden. Binnen de bestaande wet- en regelgeving streeft gemeente Middelburg ernaar om hier zoveel mogelijk ruimte voor te bieden op de begraafplaatsen en in het crematorium.

  • Aangifte doen van overlijden

    Is een naaste van u overleden? Meestal doet de begrafenisondernemer dan aangifte van overlijden, maar u mag als naaste ook zelf aangifte doen. Dit doet u bij de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op.

  • Aangifte doodgeboren kind

    Is uw kind na 24 weken zwangerschap dood geboren? Dan moet u hiervan aangifte doen bij de gemeente waar het kind is geboren. Het is wettelijk verplicht om een doodgeboren kind na een zwangerschap van 24 weken te begraven of cremeren.