Overlijden

Aangifte doen van overlijden en informatie over begrafenis of crematie in gemeente Middelburg.

 • Begrafenis of crematie

  Uitvaarten worden de laatste jaren meer en meer gekenmerkt door een eigen invulling van de nabestaanden. Binnen de bestaande wet- en regelgeving streeft gemeente Middelburg ernaar om hier zoveel mogelijk ruimte voor te bieden op de begraafplaatsen en in het crematorium.

 • Aangifte doen van overlijden

  Is een naaste van u overleden? Meestal doet de begrafenisondernemer dan aangifte van overlijden, maar u mag als naaste ook zelf aangifte doen. Dit doet u bij de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op.

 • Aangifte levenloos geboren kind

  U kunt als ouder bij de gemeente waar het kind levenloos ter wereld is gekomen een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken. Het opmaken van deze is niet afhankelijk van de duur van de zwangerschap. De akte is een officieel bewijs dat het kind ter wereld is gekomen.

 • Registreren levenloos geboren kind in de BRP

  Het is mogelijk om een verzoek in te dienen om uw levenloos geboren kind te laten registreren in de Basisregistratie personen (BRP). Dit doet u in de gemeente waar u woont.