Waardebeschikking onroerende zaken (WOZ-beschikking) en taxatieverslag

 

 

De gemeente bepaalt jaarlijks de waarde van alle onroerende zaken in de gemeente (bijvoorbeeld een huis, een bedrijfsgebouw, een stuk grond). Vanaf de peildatum (1 januari van het betreffend jaar) geldt de vastgestelde waarde als grondslag voor diverse belastingen. Wanneer u de onroerende zaak verandert, bijvoorbeeld als gevolg van bouw, verbouw of sloop, dan kan dit effecten hebben voor de waarde van het onroerend goed. Deze effecten komen bij de jaarlijkse taxatie in beeld.

Waardebeschikking

Wilt u een waardebeschikking ontvangen, bijvoorbeeld omdat u tussentijds eigenaar bent geworden van een woning en u dus voor dit jaar nog niet belastingplichtig bent? Dan kunt u een aanvraag indienen via belastingen@middelburg.nl.

WOZ-beschikking voor de huurder

De WOZ-beschikking wordt ook aan de huurders van woningen gestuurd. Sinds de afschaffing van de gebruikersbelastingen van de onroerende zaakbelastingen (OZB) had de huurder geen belang meer met de WOZ-waarde. Door de wijziging van het woningwaarderingstelsel kan er voor sommige huurders weer een belang ontstaan.

Wat regelt het woningwaarderingstelsel?

Het woningwaarderingsstelsel (WWS), ook wel het puntensysteem genoemd, is een systeem om de maximale huurprijs voor woningen in de gereguleerde huursector te bepalen. De maximale huurprijs wordt bepaald door een groot aantal factoren. Eén daarvan is de WOZ-waarde.

Geldt dit puntensysteem voor alle huurwoningen?

Het nieuwe puntensysteem geldt alleen voor zelfstandige sociale huurwoningen. Voor andere verhuurde onzelfstandige woonruimten (zoals een kamer in een studentenhuis) verandert  er niets. Het puntensysteem geldt ook niet voor huurcontracten met een maandelijkse huur boven de norm (geliberaliseerde huurcontracten).

De norm voor 2017 is gesteld op € 710,68 (de liberalisatiegrens). Dus heeft u een huurwoning met een huur die hoger is dan € 710,68 heeft het indienen van een bezwaar tegen de WOZ waarde geen zin.

Voor de berekening verwijzen we naar de site van de rijksoverheid.

Heeft het zin om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde?

U kan als huurder nu bezwaar maken tegen de WOZ-waarde als u van mening bent dat deze te hoog is bepaald. Een lagere WOZ-waarde zal leiden tot lagere punten in het puntenstelsel en daarmee tot een lagere maximale huurprijs. Indien uw huurprijs nu al ruim onder de maximale huurprijs zit zal het vermoedelijk geen gevolgen hebben voor uw huurprijs.

Wij adviseren eerst te kijken wat uw maximale huurprijs op basis van de afgegeven WOZ-waarde is. Daarna kunt u afwegen of de WOZ-waarde inderdaad de waarde in het economische verkeer is. Met andere woorden: zou uw woning op de waardepeildatum verkocht kunnen worden voor de WOZ-waarde? Desgewenst kunt u contact opnemen met een gemeentelijke taxateur die u uitleg geeft hoe de WOZ-waarde tot stand komt.

De taxateurs zijn dagelijks van 09.00 uur tot 12.00 uur bereikbaar via (0118) 67 50 00.

Aanvraag

Om de vastgestelde WOZ-waarde te beoordelen kunt u een taxatieverslag opvragen.

Direct regelen

Bij de samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland kunt u direct online een taxatieverslag inzien en downloaden. U dient hiervoor in te loggen met DigiD. Mocht u deze niet hebben dan kunt u uw DigiD aanvragen.

Aan de balie

U kunt een taxatieverslag inzien aan de balie van het stadskantoor.

U krijgt alleen inzage in het taxatieverslag van uw eigen pand. In het taxatieverslag staan onder andere vermeld: adres, het soort object, de kadastrale percelen en de oppervlakte die in de waarde is opgenomen, de inhoud, het bouwjaar en eventuele aan- en bijgebouwen zoals een garage, serre of dakkapel. Daarnaast is een verwijzing opgenomen naar één of meer adressen van panden die als referentie dienden voor het bepalen van het marktniveau. De daarbij gerealiseerde verkoopprijzen zijn gebruikt om de waarde te bepalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de WOZ, kunt u contact opnemen met tel. (0118) 67 50 00 of u kunt langskomen op het stadskantoor in Middelburg. U kunt op het stadskantoor terecht zonder afspraak, maar u kunt hier ook een afspraak voor maken. Woont u in de gemeente Veere, Vlissingen of Schouwen-Duiveland? Mogelijk kan uw vraag of verzoek telefonisch afgehandeld worden. Het is daarom verstandig eerst te bellen voor uw een afspraak maakt.

Geen afspraak maken rond jaarwisseling

In de laatste week van 2018 en in de eerste dagen van 2019 is het tijdelijk niet mogelijk om een afspraak te maken voor het regelen van producten van de gemeente.

U kunt wel zonder afspraak binnenlopen, maar houdt u rekening met extra wachttijd in verband met te verwachten drukte. In de laatste weken van het jaar is het vaak drukker, omdat we minder openingsdagen hebben en veel mensen hun parkeervergunning voor 2019 ophalen.

De gemeente is in de kerstvakantie gesloten op maandag 24 tot en met woensdag 26 december, 31 december en 1 januari. Vanaf dinsdag 8 januari is het weer mogelijk om een afspraak te maken. Excuses voor het ongemak.