Toeristenbelasting

 

 

Verhuurt u kamers of kampeerruimte aan toeristen of andere bezoekers aan de gemeente? Dan moet u toeristenbelasting betalen. U kunt de belasting bij de overnachtingsprijs optellen. U draagt de belasting af aan de gemeente.

Nachtverblijfregister

Als u verhuurt, moet u een nachtverblijfregister bijhouden van de gasten die tegen betaling bij u verblijven.
Als u deze administratie in daarvoor bestemde software bijhoudt, is dat voldoende. U moet wel een overzicht kunnen overhandigen als de samenwerking belastingen daar om vraagt.
In het geval u deze administratie niet in een softwarepakket bijhoudt, dient u handmatig het nachtverblijfregister bij te houden.
Dit kan schriftelijk via een pdf-formulier (pdf, 202 kB) of digitaal via een Excel-formulier (50 kB)

Aangifte

U kunt direct naar uw eigen gemeentelijke belastinggegevens via de link Persoonlijke belastinggegevens om de aangifte toeristenbelasting digitaal in te dienen.

Voorwaarden

U bent belastingplichtig voor de toeristenbelasting als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u biedt gelegenheid tot het houden van verblijf en
  • de mensen die bij u verblijven staan niet ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente en
  • u ontvangt voor het verblijf een vergoeding (dit hoeft niet altijd een geldelijke vergoeding te zijn)

De gemeente maakt onderscheid tussen toeristenbelasting voor verblijf op het water en voor verblijf op het land. Deze beschrijving is van toepassing op toeristenbelasting voor verblijf op het water.

Kosten

De tarieven voor 2017 zijn:

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met uw aanslagbiljet kunt u zowel digitaal als schriftelijk uw bezwaar indienen, zie hiervoor Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen.


Update: Vanwege een storing is het momenteel niet mogelijk uw belastinggegevens te raadplegen via de website en/of bezwaar te maken.

Meer informatie