Rioolheffing

 

 Logo gemeente Schouwen-DuivelandLogo gemeente MiddelburgLogo gemeente VeereLogo gemeente Vlissingen

Ieder huishouden, bedrijf of instelling dat gebruik maakt van het riool moet rioolheffing betalen. Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, onderhoudt de gemeente de gemeentelijke riolering.

De gemeente heeft de zorgtaak voor:

 • Afvoer van het afvalwater op de riolering
 • Afvoer van het hemelwater
 • Het beheer van het grondwater

Voorwaarden

De gemeente legt rioolheffing op aan:

 • De eigenaar van een pand, woonruimte of bedrijfsruimte dat direct of indirect is aangesloten op de riolering;
 • De gebruiker van een pand, woonruimte of bedrijfsruimte dat direct of indirect is aangesloten op[ de riolering;
 • Zowel de eigenaar als de gebruiker.

De gemeente heeft ervoor gekozen om aan de eigenaar en aan de gebruiker een aanslag rioolheffing op te leggen. De gemeente maakt onderscheid tussen eigenarenkosten en gebruikerskosten.

Eigenaar

Voor de rioolheffing eigendom is de situatie op 1 januari van elk jaar bepalend. Dit wil zeggen dat degene die op 1 januari eigenaar is, de aanslag voor dat hele jaar moet betalen. Een verkoop na 1 januari heeft hier geen invloed op. Wel is het bij verkoop gebruikelijk dat de notaris een deel van de rioolheffing eigendom verrekent met de nieuwe eigenaar. Dit is echter iets tussen verkoper en koper, de gemeente staat hier buiten. Een eigenaar die tevens gebruiker is wordt voor beide rioolheffingen aangeslagen.

Gebruiker

De rioolheffing gebruik bent u verschuldigd vanaf het moment dat u het eigendom in gebruik neemt. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf het eind van de maand waarin u verhuist geen rioolheffing gebruik meer te betalen.

De ontheffing in verband met de verhuizing geldt alleen voor de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere.Deze bepaling geldt niet voor de gemeente Schouwen-Duiveland. In deze gemeente is net zoals bij de rioolheffing voor het eigendom de situatie op 1 januari bepalend. Dat wil zeggen dat degene die op 1 januari gebruiker is, de aanslag voor dat gehele jaar moet betalen.

Ander zakelijk recht

Ook degene met bijvoorbeeld een recht van erfpacht, opstal, gebruik en bewoning, of een ander zakelijk recht op de roerende of onroerende zaak kan belastingplichtig zijn.

Kosten

De tarieven zijn in 2020:

Gemeente Middelburg

Rioolheffing voor eigenaren bedraagt per roerende of onroerende zaak € 148,14.

Rioolheffing voor gebruiker bedraagt per roerende of onroerende zaak bij een waterafvoer van:

 • 0 t/m 250 m3 € 55,35
 • 251 t/m 300 m3 € 117,05
 • 301 t/m 500 m3 € 178,74
 • 501 t/m 1000 m3 € 478,80
 • 1001 t/m 2000 m3 € 957,62
 • 2001 t/m 4000 m3 € 2.057,08
 • meer dan 4001 m3 € 4.256,03

Hemelwater

Objecten van waaruit geen afvalwater wordt geloosd, maar waarvan wel hemelwater wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering worden in de rioolheffing betrokken. Het tarief voor de eigenaar is € 148,14 per jaar. De gebruikersheffing is vastgesteld op het laagste tarief (eerste categorie) € 55,35.

Gemeente Vlissingen


Rioolheffing voor eigenaren bedraagt per roerende of onroerende zaak € 229,78.

Rioolheffing voor gebruiker bedraagt per roerende of onroerende zaak bij een waterafvoer van:

 • 0 t/m 400 m3 € 75,23
 • 401 t/m 1000 m3 € 410,95
 • 1001 t/m 2000 m3 € 735,38
 • 2001 t/m 3000 m3 € 1.059,68
 • 3001 t/m 4000 m3 € 1.384,26
 • boven 4001 m3 is € 40,03 voor elke eenheid van 100 m3

Hemelwater

Objecten van waaruit geen afvalwater wordt geloosd, maar waarvan wel hemelwater wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering worden in de rioolheffing betrokken. Het tarief voor de eigenaar is € 229,78 per jaar. De gebruikersheffing is vastgesteld op het laagste tarief (eerste categorie) € 75,23.

Gemeente Schouwen-Duiveland

Rioolheffing voor eigenaren bedraagt per roerende of onroerende zaak € 178,14.

Rioolheffing voor gebruiker: voor elk per roerende of onroerende zaak geldt een vastrecht van € 70,14.

En voor elke volle eenheid van één kubieke meters water: € 2,45 per eenheid boven de 200 m3.

Gemeente Veere

Rioolheffing voor eigenaren per roerende of onroerende zaak op basis van WOZ waarde:

 • WOZ waarde tot € 100.000: tarief woning € 58,25, tarief niet woning € 88,55
 • WOZ waarde tot € 200.000: tarief woning € 60,59, tarief niet woning € 90,87
 • WOZ waarde tot € 300.000: tarief woning € 62,91, tarief niet woning € 93,20
 • WOZ waarde tot € 400.000: tarief woning € 65,24, tarief niet woning € 95,54
 • WOZ waarde tot € 500.000: tarief woning € 67,57, tarief niet woning € 97,86
 • WOZ waarde tot € 600.000: tarief woning € 69,90, tarief niet woning € 100,20
 • WOZ waarde tot € 700.000: tarief woning € 72,24, tarief niet woning € 102,52
 • WOZ waarde tot € 800.000: tarief woning € 74,56, tarief niet woning € 104,85
 • WOZ waarde tot € 900.000: tarief woning € 76,90, tarief niet woning € 107,19
 • WOZ waarde tot € 1.000.000: tarief woning € 79,22, tarief niet woning € 109,51
 • WOZ waarde tot € 2.000.000: tarief woning € 81,55, tarief niet woning € 111,85
 • WOZ waarde meer dan € 2.000.000: tarief woning € 83,89, tarief niet woning € 114,17

Rioolheffing per roerende of onroerende zaak voor gebruikers:

 • grondslag 1 0 t/m 75 m3 € 62,22
 • grondslag 2 76 t /m 150 m3 € 87,29
 • grondslag 3 151 t/m 300 m3 € 112,31
 • grondslag 4 301 t/m 1.000 m3 € 221,34
 • grondslag 5 meer dan 1.000 m3 € 330,26

Plus € 0,43 per m3 boven de 1.000 m3

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met uw aanslagbiljet kunt u uw bezwaar indienen. Zie hiervoor Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen.

Meer informatie

Voor meer informatie over gemeentelijke belastingen, kunt u contact opnemen met tel. (0118) 67 50 00 of u kunt langskomen op het stadskantoor in Middelburg. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. (0118) 67 50 00.

Woont u in de gemeente Veere, Vlissingen of Schouwen-Duiveland? Mogelijk kan uw vraag of verzoek telefonisch afgehandeld worden. Het is daarom verstandig eerst te bellen voor uw een afspraak maakt.

Verordeningen