Reinigingsrecht

 

 Logo gemeente Schouwen-DuivelandLogo gemeente MiddelburgLogo gemeente VeereLogo gemeente Vlissingen

Kantoren, winkels, verenigingen, restaurants en dergelijke die op basis van een overeenkomst met de gemeente het (bedrijfs)restafval wekelijks meegeven vaan de gemeentelijke huisvuilauto of aanbieden aan de ondergrondse container (in de binnenstad) ontvangen een aanslag reinigingsrechten.

Kosten

De tarieven zijn in 2020:

Gemeente Middelburg (exclusief BTW)

De  reinigingsrecht bestaat uit twee gedeelten, een vastrecht gedeelte en een variabele gedeelte.

Vastrecht: Dit gedeelte bestaat uit een vast bedrag per jaar. Het vastrecht wordt in het lopende jaar in rekening gebracht.

Variabel: Dit gedeelte bestaat uit een bedrag per lediging van de rolcontainer of per aanbieding aan de ondergrondse container. Het variabele bedrag wordt na het lopende jaar in rekening gebracht. 

  • Vastrecht per belastingjaar: € 220
  • Per lediging 140 liter rolcontainer: € 4,67
  • Per lediging 240 liter rolcontainer: € 8
  • Per opening van ondergrondse inzameling: € 1,33

Gemeente Schouwen-Duiveland (inclusief BTW)

De  reinigingsrecht bestaat uit twee gedeelten, een vastrecht gedeelte en een variabele gedeelte:

Vastrecht: Dit gedeelte bestaat uit een vast bedrag per jaar. Het vastrecht wordt in het lopende jaar in rekening gebracht.

Variabel: Dit gedeelte bestaat uit een bedrag per lediging van de rolcontainer of per aanbieding aan de ondergrondse container. Het variabele bedrag wordt na het lopende jaar in rekening gebracht. 

  • Vastrecht per belastingjaar: € 220
  • Per lediging van een rolcontainer: € 6,12
  • Per lediging van een extra rolcontainer: € 6,12
  • Per opening van ondergrondse inzameling: € 1,53

Bezwaar

Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken.

Meer informatie

Voor meer informatie over gemeentelijke belastingen, kunt u contact opnemen met tel. (0118) 67 50 00 of u kunt langskomen op het stadskantoor in Middelburg. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. (0118) 67 50 00.

Woont u in de gemeente Schouwen-Duiveland? Mogelijk kan uw vraag of verzoek telefonisch afgehandeld worden. Het is daarom verstandig eerst te bellen voor uw een afspraak maakt.

Verordeningen