Precariobelasting

 

 

Gebruikt u een stuk grond van de gemeente door daar iets op te zetten, boven te hangen of in te plaatsen? Bijvoorbeeld een terras, luifel, reclamebord, bouwsteiger of een container? Of wilt u artikelen voor de verkoop op straat voor uw winkel uitstallen? Dan moet u precariobelasting betalen. Precariobelasting is een vergoeding voor het gebruik van openbare grond.

Wanneer wordt u voor de precariobelasting aangeslagen?

U betaalt precariobelasting als u:

  • reclameborden wilt plaatsen of ophangen;
  • een verkoopkraam wilt plaatsen;
  • een bouwkeet en/of een steiger wilt plaatsen;
  • een balkon boven de openbare grond heeft.

Het voorwerp dat u plaatst, bevindt zich in, op of boven gemeentegrond bestemd voor de openbare dienst. Dit zijn bijvoorbeeld openbare wegen of waterwegen en stukken gemeentegrond die voor iedereen toegankelijk zijn. Als het gaat om een stuk grond dat wel van de gemeente is maar dat niet voor iedereen toegankelijk is, hoeft u geen precariobelasting te betalen.

  • Het is raadzaam bij de gemeente te informeren of u precariobelasting verschuldigd bent. Hiermee voorkomt u dat u in een later stadium alsnog een aanslag ontvangt.
  • De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de in de gemeentelijke verordening vastgestelde tarieven.

Kosten

De tarieven zijn in 2017:

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met uw aanslagbiljet kunt u zowel digitaal als schriftelijk uw bezwaar indienen. Zie Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen.

Meer informatie

Voor meer informatie over gemeentelijke belastingen, kunt u contact opnemen met tel. (0118) 67 50 00 of u kunt langskomen op het stadskantoor in Middelburg. U kunt op het stadskantoor terecht zonder afspraak, maar u kunt hier ook een afspraak voor maken. Woont u in de gemeente Veere, Vlissingen of Schouwen-Duiveland? Mogelijk kan uw vraag of verzoek telefonisch afgehandeld worden. Het is daarom verstandig eerst te bellen voor uw een afspraak maakt.