Parkeerboete, bezwaar maken

Bent u het niet eens met een parkeerboete (naheffingsaanslag parkeerbelasting)? Dan kun u bezwaar maken.

Bezwaar & beroep

Voor bekeuringen onder de 66 euro kan bij de gemeente bezwaar worden gemaakt per e-mail, via belastingen@middelburg.nl.

Vermeld uw naam, adres, aanslagnummer, de gronden van uw bezwaar, een kopie van het aanslagbiljet, dagtekening op het bezwaarschrift. Als u bezwaar maakt, moet u wel de parkeerbon op tijd betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u de teveel betaalde kosten terug.

U kunt het bezwaar ook per post versturen:

Gemeente Middelburg
t.a.v. Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland
Postbus 6000
4330 LA Middelburg

Heeft u een bekeuring van boven de 66 euro? Dan kunt u niet bij uw gemeente, maar bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) bezwaar maken. U kunt dan wachten totdat het CJIB een acceptgirokaart toestuurt. Met de acceptgiro wordt een beschikking meegezonden, waarop staat beschreven hoe te handelen als u het niet eens bent met de sanctie.

Parkeerbelasting

U mag niet overal parkeren in en om het centrum. Soms moet u vergunninghouder zijn en soms moet u betalen. Dit voorkomt parkeeroverlast en vergroot de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

U leest op borden of u een vergunning nodig heeft of moet betalen. Ook vindt u informatie over de parkeerduur, de parkeertarieven en op welke dagen betaald moet worden.  Als u gebruik maakt van parkeren met uw mobiele telefoon, dan kunt u  informatie over de parkeerduur vinden op de app van uw parkeerprovider.

Tarieven

De tarieven en de kosten worden vastgesteld door de gemeenteraad en in een verordening vastgelegd. Daarom is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen het tarief dan wel tegen de kosten.