Hondenbelasting

 

 Logo gemeente Schouwen-DuivelandLogo gemeente MiddelburgLogo gemeente VeereLogo gemeente Vlissingen

Iedereen die één of meer honden houdt, moet daarvoor belasting betalen. Aangeslagen wordt de houder van één of meer honden. Als er meerdere houders zijn, bepalen beleidsregels wie als belastingplichtige wordt aangeslagen.

Wanneer u een hond of een extra hond in huis neemt, moet u dat melden. U kunt uw hond aanmelden via onze website

Hoe controleren wij dat u als houder van een hond geregistreerd staat?

Elk jaar controleren wij u of u een hond houdt. Dat laten we doen door het bedrijf Legitiem B.V. Zij controleren in via steekproeven. Zij hebben een legitimatiebewijs die ze u kunnen laten zien. Op dat legitimatiebewijs staan de naam en een foto van de persoon die controleert (de controleur). Bent u niet thuis en de controleur vermoedt dat u één of meerdere honden houdt waarvoor geen aangifte is gedaan, dan laat de controleur een briefje achter. U moet dan binnen 14 dagen reageren. Dat moet ook als u geen hond heeft.

Wat doet u als u geen hond meer houdt?

U laat ons weten dat u verhuist of geen hond meer houdt. Dat doet u op deze pagina. Uw aanslag wordt lager. U krijgt vervolgens een zogenaamde 'verminderingsbrief' waarin het nieuwe aanslagbedrag staat.

Gemeente Schouwen-Duiveland

In de gemeente Schouwen-Duiveland betaalt u vanaf 2021 geen hondenbelasting meer.

Kosten

De tarieven in 2020 zijn:

Gemeente Middelburg

 • Eerste hond € 80,23
 • Tweede hond € 160,46
 • Kennel € 320,92

Gemeente Vlissingen

 • Eerste hond € 93,00
 • Tweede hond € 186,00
 • Kennel € 338,74

Gemeente Schouwen-Duiveland

 • Eerste hond € 15,00
 • Tweede hond € 22,00
 • Kennel € 47,90

Gemeente Veere

 • Eerste hond € 69,60
 • Tweede hond € 122,25
 • Kennel € 227,44

In geval van meer dan twee honden geldt voor elke volgende hond (derde, vierde, enz.) het tarief tweede hond.

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met uw aanslagbiljet kunt u zowel digitaal als schriftelijk uw bezwaar indienen.

Aan- en afmelden

Als u één of meer honden heeft, bent u verplicht die te melden bij de gemeente. U moet ook een (af)melding doen als:

 • uw hond overlijdt
 • u uw hond wegdoet

Dan hoeft u vanaf het eind van de betreffende maand geen hondenbelasting meer te betalen. 

U kunt uw hond digitaal aan-of afmelden via eGouw, de digitale balie van belastingen. Inwoners kunnen hiervoor inloggen met DigiD. Het afmelden van de hond kan alleen worden gedaan door degene die de aanslag hondenbelasting betaalt.

U kunt uw hond schriftelijk aan- of afmelden via:

Verhuizen

Als u uit uw gemeente verhuist, hoeft u uw hond niet apart af te melden. Met uw inschrijving in de nieuwe gemeente, wordt u automatisch uitgeschreven uit de gemeente en krijgt u ontheffing voor de resterende maanden. U dient uw hond in de nieuwe gemeente wel weer aan te melden.

Al lang geen hond meer?

Als u al lange tijd geen hond meer heeft, kunt u uw hond afmelden zoals hierboven beschreven. Heeft u geen euthanasieverklaring, dan heeft u geen recht op terugbetaling van al betaalde belasting. In dat geval geldt de datum van ontvangst van het afmeldformulier als de wijzigingsdatum.

Meer informatie

Voor meer informatie over gemeentelijke belastingen, kunt u contact opnemen met tel. (0118) 67 50 00 of u kunt langskomen op het stadskantoor in Middelburg. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. (0118) 67 50 00.

Woont u in de gemeente Veere, Vlissingen of Schouwen-Duiveland? Mogelijk kan uw vraag of verzoek telefonisch afgehandeld worden. Het is daarom verstandig eerst te bellen voor uw een afspraak maakt.

Verordeningen