Hondenbelasting

 

 

Heeft u een of meer honden? Dan moet u hondenbelasting betalen. U betaalt de belasting per hond.

Kosten

De tarieven in 2018 zijn:

Gemeente Middelburg

 • Eerste hond € 76,63
 • Tweede Hond € 153,26
 • Kennel € 306,51

Gemeente Vlissingen

 • Eerste hond € 90,27
 • Tweede Hond € 180,54
 • Kennel € 328,80

Gemeente Schouwen-Duiveland

 • Eerste hond € 44,20
 • Tweede Hond € 64,75
 • Kennel € 140,92

Informatie over veranderingen gemeentelijke belastingen Schouwen-Duiveland in 2018

Gemeente Veere

 • Eerste hond € 67,30
 • Tweede Hond € 118,20
 • Kennel € 219,90

In geval van meer dan twee honden geldt voor elke volgende hond (derde, vierde, enz.) het tarief tweede hond.

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met uw aanslagbiljet kunt u zowel digitaal als schriftelijk uw bezwaar indienen.

Aan- en afmelden

Als u één of meer honden heeft, bent u verplicht die te melden bij de gemeente. U moet ook een (af)melding doen als:

 • uw hond overlijdt
 • u uw hond wegdoet

Dan hoeft u vanaf het eind van de betreffende maand geen hondenbelasting meer te betalen. 

U kunt uw hond digitaal aan-of afmelden via de digitale balie van belastingen.

U kunt uw hond schriftelijk aan- of afmelden via:

Verhuizen

Als u uit uw gemeente verhuist, hoeft u uw hond niet apart af te melden. Met uw inschrijving in de nieuwe gemeente, wordt u automatisch uitgeschreven uit de gemeente en krijgt u ontheffing voor de resterende maanden. U dient uw hond in de nieuwe gemeente wel weer aan te melden.

Al lang geen hond meer?

Als u al lange tijd geen hond meer heeft, kunt u uw hond afmelden zoals hierboven beschreven. Heeft u geen euthanasieverklaring, dan heeft u geen recht op terugbetaling van al betaalde belasting. In dat geval geldt de datum van ontvangst van het afmeldformulier als de wijzigingsdatum.

Meer informatie

Voor meer informatie over gemeentelijke belastingen, kunt u contact opnemen met tel. (0118) 67 50 00 of u kunt langskomen op het stadskantoor in Middelburg. U kunt op het stadskantoor terecht zonder afspraak, maar u kunt hier ook een afspraak voor maken. Woont u in de gemeente Veere, Vlissingen of Schouwen-Duiveland? Mogelijk kan uw vraag of verzoek telefonisch afgehandeld worden. Het is daarom verstandig eerst te bellen voor uw een afspraak maakt.