Forensenbelasting

 

 

Heeft u meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor uzelf of uw gezin tot uw beschikking, terwijl uw hoofdverblijf in een andere gemeente is gevestigd? Dan moet u mogelijk forensenbelasting betalen.

Kosten

De tarieven in 2017:

Gemeente Middelburg

Het tarief forensenbelasting bedraagt 1,958 promille van de WOZ-waarde met een minimum per woning van € 153,00

Gemeente Vlissingen

Het tarief forensenbelasting bedraagt per woning € 853,53

Gemeente Schouwen-Duiveland

Voor een woning met een WOZ waarde lager of gelijk aan € 51,742: € 229,80
Voor een woning met een WOZ waarde hoger dan € 51,742: € 84,90
Vermeerderd met 0,2795% van de WOZ waarde.

Gemeente Veere

De forensenbelasting bedraagt 0,2357% van de WOZ waarde.

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met uw aanslag biljet kunt u zowel digitaal als schriftelijk uw bezwaar indienen.

Update: Vanwege een storing is het momenteel niet mogelijk uw belastinggegevens te raadplegen via de website en/of bezwaar te maken.

Meer informatie