Forensenbelasting

 

 

Heeft u meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor uzelf of uw gezin tot uw beschikking, terwijl uw hoofdverblijf in een andere gemeente is gevestigd? Dan moet u mogelijk forensenbelasting betalen.

Kosten

De tarieven in 2018:

Gemeente Middelburg

Het tarief forensenbelasting bedraagt 1,944 promille van de WOZ-waarde met een minimum per woning van € 156,00

Gemeente Vlissingen

Het tarief forensenbelasting bedraagt per woning € 868,04

Gemeente Schouwen-Duiveland

Voor een woning met een WOZ waarde lager of gelijk aan € 54.400: € 235,95
Voor een woning met een WOZ waarde hoger dan € 54.400: € 87,44
Vermeerderd met 0,273% van de WOZ waarde.

Gemeente Veere

De forensenbelasting bedraagt 0,2345% van de WOZ waarde.

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met uw aanslag biljet kunt u zowel digitaal als schriftelijk uw bezwaar indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie over gemeentelijke belastingen, kunt u contact opnemen met tel. (0118) 67 50 00 of u kunt langskomen op het stadskantoor in Middelburg. U kunt op het stadskantoor terecht zonder afspraak, maar u kunt hier ook een afspraak voor maken. Woont u in de gemeente Veere, Vlissingen of Schouwen-Duiveland? Mogelijk kan uw vraag of verzoek telefonisch afgehandeld worden. Het is daarom verstandig eerst te bellen voor uw een afspraak maakt.