Forensenbelasting

 

 Logo gemeente Schouwen-DuivelandLogo gemeente MiddelburgLogo gemeente VeereLogo gemeente Vlissingen

Heeft u meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor uzelf of uw gezin tot uw beschikking, terwijl uw hoofdverblijf in een andere gemeente is gevestigd? Dan moet u mogelijk forensenbelasting betalen.

Wat is forensenbelasting

Forensenbelasting is een belasting die aan u wordt opgelegd wanneer u uw gemeubileerde woning meer dan 90 dagen voor uzelf beschikbaar heeft. Deze woning is voor u geen hoofdverblijf. Dit wil niet zeggen dat u de woning ook echt meer dan 90 dagen zelf gebruikt. Het meer dan 90 dagen beschikbaar houden van de woning voor eigen gebruik is genoeg om forensenbelasting aan u op te leggen.

Wat bedoelen wij met hoofdverblijf?

Bij het begrip hoofdverblijf gaat het onder andere om de vraag waar de centrale levensplaats van u of uw gezin is. Met andere woorden waar brengt u het meeste tijd door. Maar gaat het ook om de volgende feiten:

  • De verblijfplaats van u of uw gezin
  • De woonplaats van inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP), het voormalige GBA
  • Het adres waar de post wordt bezorgd
  • De plaats waar de huisdieren vertoeven
  • De plaats van deelname aan het verenigingsleven

Kosten

De tarieven in 2019:

Gemeente Middelburg

Het tarief forensenbelasting bedraagt 1,928 promille van de WOZ-waarde met een minimum per woning van € 159,00

Gemeente Vlissingen

Het tarief forensenbelasting bedraagt per woning € 881,06

Gemeente Schouwen-Duiveland

Voor een woning met een WOZ waarde lager of gelijk aan € 55.425: € 257,60
Voor een woning met een WOZ waarde hoger dan € 55.425: € 95,62
Vermeerderd met 0,2920% van de WOZ waarde.

Gemeente Veere

De forensenbelasting bedraagt 0,2213% van de WOZ waarde.

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met uw aanslag biljet kunt u zowel digitaal als schriftelijk uw bezwaar indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie over gemeentelijke belastingen, kunt u contact opnemen met tel. (0118) 67 50 00 of u kunt langskomen op het stadskantoor in Middelburg. U kunt op het stadskantoor terecht zonder afspraak, maar u kunt hier ook een afspraak voor maken. Woont u in de gemeente Veere, Vlissingen of Schouwen-Duiveland? Mogelijk kan uw vraag of verzoek telefonisch afgehandeld worden. Het is daarom verstandig eerst te bellen voor uw een afspraak maakt.

Verordeningen