Forensenbelasting

 

 Logo gemeente Schouwen-DuivelandLogo gemeente MiddelburgLogo gemeente VeereLogo gemeente Vlissingen

Heeft u meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor uzelf of uw gezin tot uw beschikking, terwijl uw hoofdverblijf in een andere gemeente is gevestigd? Dan moet u mogelijk forensenbelasting betalen.

Wat is forensenbelasting

Forensenbelasting is een belasting die aan u wordt opgelegd wanneer u uw gemeubileerde woning meer dan 90 dagen voor uzelf beschikbaar heeft. Deze woning is voor u geen hoofdverblijf. Dit wil niet zeggen dat u de woning ook echt meer dan 90 dagen zelf gebruikt. Het meer dan 90 dagen beschikbaar houden van de woning voor eigen gebruik is genoeg om forensenbelasting aan u op te leggen.

Wat bedoelen wij met hoofdverblijf?

Bij het begrip hoofdverblijf gaat het onder andere om de vraag waar de centrale levensplaats van u of uw gezin is. Met andere woorden waar brengt u het meeste tijd door. Maar gaat het ook om de volgende feiten:

  • De verblijfplaats van u of uw gezin
  • De woonplaats van inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP), het voormalige GBA
  • Het adres waar de post wordt bezorgd
  • De plaats waar de huisdieren vertoeven
  • De plaats van deelname aan het verenigingsleven

Kosten

De tarieven in 2020:

Gemeente Middelburg

Het tarief forensenbelasting bedraagt 1,869 promille van de WOZ-waarde met een minimum per woning van € 163,00

Gemeente Vlissingen

Het tarief forensenbelasting bedraagt per woning € 894,28

Gemeente Schouwen-Duiveland

Voor een woning met een WOZ waarde lager dan € 52.000: € 263,12
Voor een woning met een WOZ waarde hoger dan € 52.000: € 101,84
Vermeerderd met 0,311% van de WOZ waarde.

Gemeente Veere

De forensenbelasting bedraagt 0,2094% van de WOZ waarde, met een maximum van € 2.168,00 per woning en minimum van € 239,20.

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met uw aanslag biljet kunt u zowel digitaal als schriftelijk uw bezwaar indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie over gemeentelijke belastingen, kunt u contact opnemen met tel. (0118) 67 50 00 of u kunt langskomen op het stadskantoor in Middelburg.

Vanwege de landelijke maatregelen rond het coronavirus werkt de gemeente tijdelijk alleen via telefonische afspraak, tel. (0118) 67 50 00. Reeds gemaakte afspraken gaan zonder tegenbericht gewoon door. Online afspraak maken is even niet meer mogelijk. In telefonisch overleg wordt gekeken of een afspraak noodzakelijk is of dat er een andere oplossing mogelijk is. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van onze online dienstverlening. Heeft u last van een verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u niet naar het stadskantoor te komen.

Woont u in de gemeente Veere, Vlissingen of Schouwen-Duiveland? Mogelijk kan uw vraag of verzoek telefonisch afgehandeld worden. Het is daarom verstandig eerst te bellen voor uw een afspraak maakt.

Verordeningen