Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

 

 

Gemeentes Vlissingen en Schouwen-Duiveland hebben in samenwerking met vertegenwoordigers van de winkeliers en horecaondernemers in aangewezen gebieden (binnenstad en boulevard Vlissingen en winkelgebied Zierikzee) bedrijveninvesteringszones (BIZ) ingevoerd.

Wat is een BIZ?

Een BIZ ontstaat als ondernemers in een gebied een vereniging of stichting oprichten. Het gebied is bijvoorbeeld:

  • een industrieterrein
  • een bedrijventerrein
  • een winkelgebied
  • een gemengd gebied met winkels, horeca en/of toerisme

De gemeente wijst het BIZ-gebied aan op verzoek van deze ondernemersvereniging volgens de Wet op de Bedrijven Investeringszones.

U betaalt de belasting voor uitgaven die worden gedaan door de ondernemersverenigingen van het BIZ gebied.

Informatie over deze heffing en wat er gebeurt met de uitgaven, kunt u krijgen bij de Vlissingse Ondernemerscentrale of de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zierikzee.

Wie betaalt BIZ?

Ondernemers of eigenaren in een gebied betalen de BIZ-bijdrage. Hiermee investeren zij in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Ondernemers betalen alleen een BIZ-bijdrage voor onroerende zaken die voor de onderneming gebruikt worden. Denk aan winkels en kantoren. De BIZ-bijdrage geldt niet voor woningen.

Peildatum voor de belastingplicht is 1 januari

Voor de volgende gebieden is een BIZ verordening vastgesteld: 

  • Binnenstad Vlissingen
  • Binnenstad Zierikzee

Kosten

De kosten voor de bedrijveninvesteringszones in Vlissingen en op Schouwen-Duiveland.

Vlissingen

WOZ-waarde 2016 2017 2018 2019 2020
€ 0 - € 300.000 € 300 € 305 € 310 € 315 € 320
€ 300.000 - € 500.000 € 470 € 475 € 480 € 485 € 490
Meer dan € 500.000 € 570 € 575 € 580 € 585 € 590

 

Schouwen-Duiveland 2019

Waarde vanaf Waarde tot en met BIZ-bijdrage
€ 0 € 99.999 € 60
€ 100.000 € 199.999 € 120
€ 200.000 € 399.999 € 240
€ 400.000 +   € 480

 

Bezwaar

Informatie

Voor meer informatie over gemeentelijke belastingen, kunt u contact opnemen met tel. (0118) 67 50 00 of u kunt langskomen op het stadskantoor in Middelburg. U kunt op het stadskantoor terecht zonder afspraak, maar u kunt hier ook een afspraak voor maken. Mogelijk kan uw vraag of verzoek telefonisch afgehandeld worden. Het is daarom verstandig eerst te bellen voor uw een afspraak maakt.

Verordeningen