Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

 

 

Niet iedere inwoner is in staat om belastingen te betalen, ook niet door het treffen van een betalingsregeling. In dat geval kunt u het beste kwijtschelding aanvragen binnen twee maanden na het ontvangen van de aanslag. Meer informatie over de termijnen van indienen van kwijtschelding kunt u krijgen bij Sabewa Zeeland

Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding is afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen, uw gezinssituatie en uw woonlasten. De behandeling van verzoeken om kwijtschelding is ondergebracht bij Sabewa Zeeland in Terneuzen.

Kwijtschelding is mogelijk van de volgende belastingen / heffingen:

Bijzonderheden

Nadat u de gemeentelijke aanslag heeft ontvangen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Zolang de kwijtscheldingsaanvraag in behandeling is, hoeft u niet te betalen. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding, dan worden de belastingen en eventuele heffingen automatisch kwijtgescholden.

Automatische kwijtschelding

Als u de laatste twee jaren of langer kwijtschelding heeft gekregen en uw persoonlijke en financiële situatie is niet gewijzigd, dan ontvangt u gelijktijdig met de aanslag of zeer kort hierna automatische kwijtschelding. U hoeft in dat geval dus geen aanvraag te doen. Wel vindt steekproefsgewijs controle plaats van de gevallen waarin automatisch kwijtschelding wordt verleend.

Het kan zijn dat u al eerder (automatische) kwijtschelding heeft gekregen van de aanslag 2018 van Sabewa Zeeland, maar nu toch nog een gemeentelijke aanslag 2018 van de Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland ontvangt. Als automatische kwijtschelding is verleend door Sabewa Zeeland, dan wordt (na controle en) na overlegging van een kopie of scan van de automatische kwijtschelding ook de aanslag van de samenwerking alsnog automatisch kwijtgescholden.

Kostendelersnorm

Per 1 januari 2018 is de kostendelersnorm op grond van de Participatiewet van toepassing op een verzoek om kwijtschelding. Verzoeken om kwijtschelding worden vanaf 1 januari 2018 beoordeeld op basis van deze nieuwe wetgeving.

Dit betekent dat bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding procentueel rekening wordt gehouden met het aantal volwassenen vanaf 21 jaar die een woning delen. Hoe meer kostendelers hoe lager de kwijtscheldingsnorm voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Vandaar de naam kostendelersnorm.

De hoogte van het inkomen van de kostendelers of de soort relatie die u met de kostendeler heeft is niet van belang bij het bepalen van het aantal kostendelers. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont.

Een uitzondering hierop zijn studenten en kostgangers met een commerciële huurprijs.

Als u uw woning deelt met 1 of meerdere volwassenen vanaf 21 jaar en u de afgelopen jaren automatisch volledige kwijtschelding heeft ontvangen, is dat nu niet meer mogelijk. U dient dan alsnog kwijtschelding aan te vragen. Hoe dit werkt ziet u onder het kopje  ‘Aanvraag’.

Aanvraag

Als u kwijtschelding wilt aanvragen voor zowel de aanslag van Sabewa Zeeland als de gemeente kunt u kwijtschelding aanvragen via de website van Sabewa Zeeland.

Na beantwoording van een aantal vragen met ja/nee, krijgt u een indicatie of u wel of niet voor kwijtschelding in aanmerking kunt komen. U kunt vervolgens kwijtschelding aanvragen door uzelf aan te melden met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. U hoeft nog geen bewijsstukken van bijvoorbeeld uw inkomen mee te sturen. Wanneer Sabewa Zeeland nog informatie van u nodig heeft, worden deze bewijsstukken op een later moment bij u opgevraagd.

Zodra bij de samenwerking belastingen bekend is dat er een verzoek om kwijtschelding is ingediend, wordt er uitstel van betaling verleend. Het uitstel van betalen loopt tot aan het moment dat er een beslissing is genomen op het verzoek om kwijtschelding door Sabewa Zeeland.

Hulp bij aanvraag

Bent u niet in het bezit van DigiD-inloggegevens en is het voor u ook niet mogelijk deze aan te vragen, dan kunt u zich wenden tot de onderstaande instanties bij u in de buurt. Zij kunnen u helpen bij het aanvragen van kwijtschelding en de eventueel nog aan te leveren bewijsstukken.

  • Middelburg: Porthos, Sint Sebastiaanstraat 12 Middelburg. Tel. 088-751400, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur (behalve vrijdag). E-mail: info@porthos.nl.
  • Schouwen-Duiveland: SMWO Schouwen-Duiveland, Calandweg 51 Zierikzee. Tel. 0111-453444. E-mail: info@smwosd.nl.
  • Veere: Stichting Welzijn Veere, Schoolstraat 4 4356BX Oostkapelle. Tel. 0118-583687, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur. E-mail: info@welzijnveere.nl.
  • Vlissingen: St. In en uitloophuis, Vincent van Goghlaan 241a Vlissingen. Tel 0118-414471, bereikbaar dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. E-mail: inlenuitoop@zeelandnet.nl of wpmzeeland@gmail.com.
  • Vlissingen: Porthos, Pablo Picassoplein 126 Vlissingen. Tel. 088-751400, bereikbaar maandag en woensdag tussen 9.00 en 11.00 uur. E-mail: info@porthos.nl.
  • Walcheren: Sociale Cliëntenraad Walcheren, Mercuriusweg 19 Vlissingen. Tel. 0118-614299, bereikbaar maandag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. E-mail: s.c.walcheren@zeelandnet.nl. Buiten de spreekuurtijden is de SCW bereikbaar via e-mail en kan een boodschap worden ingesproken op het antwoordapparaat. De SCW neemt dan binnen enkele dagen contact met u op.

Meer informatie

Voor meer informatie over gemeentelijke belastingen, kunt u contact opnemen met tel. (0118) 67 50 00 of u kunt langskomen op het stadskantoor in Middelburg. U kunt op het stadskantoor terecht zonder afspraak, maar u kunt hier ook een afspraak voor maken. Woont u in de gemeente Veere, Vlissingen of Schouwen-Duiveland? Mogelijk kan uw vraag of verzoek telefonisch afgehandeld worden. Het is daarom verstandig eerst te bellen voor uw een afspraak maakt.