Automatische incasso, kwijtschelding, bezwaar en klacht

Het regelen van een automatische incasso, het aanvragen van kwijtschelding en bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen.

 • Belastingen, automatische incasso

  U kunt uw aanslag gespreid betalen door gebruik te maken van de automatische incasso in tien gelijke maandelijkse termijnen. Als u dat wilt, kunt u de Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland machtigen via aanvraag automatische incasso.

 • Kopie belastingaanslag

  Wilt u een bezwaar indienen tegen de aan u opgelegde gemeentelijke belastingen en bent u uw aanslag kwijt? Bij de samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland kunt u een kopie van uw aanslag krijgen.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

  Bent u het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. De gemeente moet voor het einde van het jaar uitspraak doen.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Niet iedere inwoner is in staat om belastingen te betalen, ook niet door het treffen van een betalingsregeling. In dat geval kunt u het beste kwijtschelding aanvragen binnen twee maanden na het ontvangen van de aanslag.

 • Belastingen, aanmaning en dwangbevel

  Als u het aanslagbedrag niet binnen de op het aanslagbiljet vermelde termijn(en) betaalt, dan wordt aan u een aanmaning verzonden. Wordt het aanslagbedrag na ontvangst van de aanmaning nog niet door u betaald, dan ontvangt u een dwangbevel van een deurwaarder.

 • Klachtenregeling Belastingen

  De medewerkers van de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland hebben dagelijks talloze contacten met inwoners, bedrijven en instellingen. Bij zoveel contacten kan er soms iets misgaan, het blijft tenslotte mensenwerk. Als u vindt dat u door deze medewerkers niet naar behoren bent behandeld, dan kunt u een klacht indienen.