Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

 

 

Niet iedere inwoner is in staat om belastingen te betalen, ook niet door het treffen van een betalingsregeling. In dat geval kunt u het beste kwijtschelding aanvragen binnen twee maanden na het ontvangen van de aanslag. Meer informatie over de termijnen van indienen van kwijtschelding kunt u krijgen bij Sabewa Zeeland

Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding is afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen, uw gezinssituatie en uw woonlasten. De behandeling van verzoeken om kwijtschelding is ondergebracht bij Sabewa Zeeland in Terneuzen.  

Kwijtschelding is mogelijk van de volgende belastingen / heffingen:

Voorwaarden

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, is onder meer afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en de uitgaven die u heeft. In het algemeen kan gesteld worden dat uw inkomen erg laag moet zijn en dat er geen sprake mag zijn van vermogen.

Aanvragen

Nadat u de gemeentelijke aanslag heeft ontvangen, kunt u kwijtschelding aanvragen via het verzoekformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Zolang de kwijtscheldingsaanvraag in behandeling is, hoeft u niet te betalen. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding, dan worden de belastingen en eventuele heffingen automatisch kwijtgescholden.

Automatische kwijtschelding

Als u de laatste twee jaren of langer kwijtschelding heeft gekregen en uw persoonlijke en financiële situatie is niet gewijzigd, dan ontvangt u gelijktijdig met de aanslag of zeer kort hierna automatische kwijtschelding. U hoeft in dat geval dus geen aanvraag te doen. Wel vindt steekproefsgewijs controle plaats van de gevallen waarin automatisch kwijtschelding wordt verleend.

Het kan zijn dat u al eerder (automatische) kwijtschelding heeft gekregen van de aanslag 2017 van Sabewa Zeeland, maar nu toch nog een gemeentelijke aanslag 2017 van de Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland ontvangt. Als automatische kwijtschelding is verleend door Sabewa Zeeland, dan wordt (na controle en) na overlegging van een kopie of scan van de automatische kwijtschelding ook de aanslag van de samenwerking alsnog automatisch kwijtgescholden.

Aanvraag

De verzoeken om kwijtschelding worden afgehandeld door Sabewa  Zeeland in Terneuzen. Als u dus kwijtschelding wilt aanvragen voor zowel de aanslag van Sabewa Zeeland als de gemeente, dan kunt u uw verzoek om kwijtschelding direct indienen bij Sabewa Zeeland, Postbus 1155, 4538 AE  Terneuzen. Na de behandeling door Sabewa Zeeland brengt de gemeente u op de hoogte in de uitspraak die volgt op uw verzoek om  kwijtschelding.

Zodra bij de samenwerking belastingen bekend is dat er een verzoek om kwijtschelding is ingediend, wordt er uitstel van betaling verleend. Het uitstel van betalen loopt tot aan het moment dat er een beslissing is genomen op het verzoek om kwijtschelding door Sabewa Zeeland.

Kwijtschelding kunt u aanvragen door het invullen van een kwijtscheldingsformulier. Deze kunt u vinden op de website van Sabewa Zeeland of opvragen bij Sabewa Zeeland. Heeft u bij Sabewa Zeeland al kwijtschelding aangevraagd, dan is het opnieuw invullen van een formulier niet nodig.

Meer informatie