Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing S-D

Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over de afvalstoffenheffing in gemeente Schouwen-Duiveland.

Sinds 2018 kent gemeente Schouwen-Duiveland een nieuwe manier van afvalinzameling. Met ‘Afval scheiden loont’ wil de gemeente de inwoners van Schouwen-Duiveland helpen en stimuleren afval beter te scheiden. Op deze pagina een overzicht van veelgestelde vragen met de antwoorden over dit onderwerp.

Ik wist niet dat er vanaf 2018 voor elke lediging van de grijze rolemmer of storting in de ondergrondse container betaald moest worden. Hoe kan dat?

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft al haar inwoners eind 2017 persoonlijk met een folder en daarna een brief over de nieuwe afvalinzameling- en heffing geïnformeerd.

Ook gedurende 2018 heeft de gemeente op haar website, Facebookpagina en in de gemeenterubriek van de Wereldregio regelmatig informatie over de afvalinzameling en tarieven geplaatst.

Verder hebben kranten zoals de PZC en de Wereldregio zelf regelmatig aandacht aan dit onderwerp besteed.

Wat betaalde ik in 2018 aan afvalstoffenheffing en wat betaal ik in 2019 aan afvalstoffenheffing?

De tarieven voor 2018 waren:

 • Vast bedrag per jaar voor een één- of tweepersoons huishouden: € 167,95
 • Vast bedrag per jaar voor een drie- of meer persoons huishouden: € 216,46
 • Bedrag per keer dat de grijze rolemmer (restafval) geleegd wordt: € 4,74
 • Bedrag per storting in de ondergrondse container: € 1,19

De tarieven voor 2019 zijn:

 • Vast bedrag per jaar voor een één- of tweepersoons huishouden: € 174,80
 • Vast bedrag per jaar voor een drie- of meer persoons huishouden: € 223,30
 • Bedrag per keer dat de grijze rolemmer (restafval) geleegd wordt: € 5,40
 • Bedrag per storting in de ondergrondse container: € 1,35

We houden bij hoe vaak u uw grijze rolemmer laat legen of u uw restafval in de ondergrondse container stopt.

Omdat pas eind dit jaar duidelijk is hoe vaak u dit tijdens 2019 gedaan hebt, betaalt u het variabele deel in februari 2020.

In februari 2019 betaalt u het vaste tarief voor 2019. Dit is € 174,80  (1of 2 persoons huishouden) of € 223,30 (3 of meer persoons huishouden), aangevuld met het totale bedrag voor het aantal keer dat u uw grijze rolemmer (restafval) in 2018 hebt laten legen of afval in de ondergrondse container hebt gestort.

Waarom zijn de tarieven gestegen?

De tarieven zijn om verschillende redenen gewijzigd.

De kosten voor het verwerken van afval zijn gestegen en we ontvangen als gemeente minder vergoeding voor het afval dat opnieuw gebruikt kan worden.

Het scheiden van afval blijft echter – ook met de gewijzigde tarieven – nog steeds lonen. Als u actief uw afval scheidt, kunt u zorgen dat u minder voor afvalinzameling hoeft te betalen dan in 2017 (voor de invoering van Afval scheiden loont).

Klopt het aantal ledigingen of stortingen waarvoor ik moet betalen?

Om bij te houden hoe vaak mensen hun grijze rolemmer laten legen, zijn eind 2017 alle grijze rolemmers vervangen. De nieuwe grijze rolemmer heeft een chip waarmee we nauwkeurig kunnen bijhouden hoe vaak u het hebt laten legen.

Brengt u uw restafval naar een ondergrondse container? Dan registeren we  het aantal keer dat u afval heeft gestort met de pas die u gebruikt om de container te openen.

Voor de volledigheid: een ondergrondse container registreert pas als u ook echt iets heeft gestort. Hierdoor hebben we een nauwkeurig en betrouwbaar overzicht van het totaal aantal ledigingen of stortingen per huishouden.

Ik ben het niet eens met het aantal stortingen of ledigingen dat op de aanslag staat. Wat kan ik doen?

Bent u het niet eens met het aantal stortingen of ledigingen? Neem dan contact op met de afdeling belastingen in Middelburg via telefoonnummer (0118) 67 50 00. Wij kijken dan nog een keer naar onze administratie van de stortingen en ledigingen.

Bent u het na overleg met de gemeente nog niet eens met de afvalstoffenheffing of de uitleg?

Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de gemeentelijke aanslag 2019 gratis bezwaar maken.

In uw bezwaarschrift geeft u gemotiveerd waarom het aantal stortingen of ledigingen niet goed is aangegeven door de gemeente.

U maakt bezwaar door een bezwaarschrift in te dienen.

Direct regelen

U kunt digitaal bezwaar indienen via de digitale balie belastingen. Inwoners dienen hiervoor in te loggen met DigiD. Mocht u deze niet hebben dan kunt u uw DigiD aanvragen op www.digid.nl.

Schriftelijk

U maakt bezwaar door gebruik te maken van het reactieformulier dat bij het reactieformulier dat bij uw aanslagbiljet is gevoegd.

U kunt het ingevulde formulier opsturen naar:

Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland
Antwoordnummer 73
4330 VB Middelburg

Bezwaar ingediend en toch betalen?

Wanneer u bezwaar maakt tegen uw aanslag afvalstoffenheffing, dan krijgt u alleen uitstel van betaling van de aanslag afvalstoffenheffing.

Wanneer registreert de ondergrondse afvalcontainer een lediging?

Een ondergrondse container registreert alleen een lediging als de klep helemaal open is geweest. Als u alleen uw pasje ervoor hebt gehouden, wordt dit niet als een lediging gezien of geregistreerd.

Wat moet ik doen als ik door incontinentiemateriaal veel restafval heb?

We begrijpen dat de grijze rolemmer door incontinentiemateriaal snel vol komt te zitten.

Neem in dat geval contact op met de Servicelijn van de gemeente Schouwen-Duiveland via telefoonnummer (0111) 45 21 11. Zij denken graag met u mee over een passende oplossing, bijvoorbeeld door u tijdelijk een extra rolemmer te bieden. Alleen inwoners met een medische oorzaak komen hiervoor in aanmerking. Voor babyluiers is het niet mogelijk een extra container aan te vragen.

Ben ik verplicht afval te scheiden?

Ja, u bent verplicht om uw afval te scheiden. Volgens landelijke regelgeving is dit vastgelegd in de afvalstoffenverordening van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Wat gebeurt er met mijn afvalstoffenheffing als ik verhuis?

Verhuist u binnen de gemeente? Dan blijft de hoogte van het vaste bedrag van de afvalstoffenheffing hetzelfde. De gemeente geeft uw nieuwe adres aan ons door. De ledigingen/stortingen worden stopgezet op het oude adres en voorgezet op het nieuwe adres.

Verhuist u naar een andere gemeente, gaat u bij iemand inwonen of niet zelfstandig wonen? Dan passen we het vaste bedrag van de afvalstoffenheffing aan. De ledigingen/stortingen worden tussentijds daarna afgerekend.

Ik breng mij restafval niet naar een ondergrondse container maar naar een verzamelcontainer (1.100 liter afvalcontainer). Ik betaal een vast bedrag aan aanbiedingen/stortingen. Waarom is dit?

Voor het storten van uw restafval in de verzamelcontainer wordt, naast het basisbedrag, ook een vast bedrag in rekening gebracht.

 • Voor een persoon is dit vaste bedrag € 47,60 (40 stortingen a € 1,19)
 • Voor twee personen is dit vaste bedrag € 52,36 (44 stortingen a € 1,19)
 • Voor drie of meer personen is dit vaste bedrag € 61,88 (52 stortingen a € 1,19).

Dit vaste bedrag is gebaseerd op een gemiddelde aantal stortingen. Het is niet mogelijk deze stortingen met een afvalpas of met een chip te registreren.