Afvalstoffenheffing

 

 

De gemeente zamelt alle huishoudelijke afvalstoffen voor u in. Over de kosten van deze inzameling en de verwerking van de afvalstoffen wordt afvalstoffenheffing geheven. Ook al biedt u geen huisvuil voor inzameling aan, dan moet u toch deze heffing betalen. Alleen voor bedrijven gelden andere afspraken.

Voorwaarden

Afvalstoffenheffing wordt voor iedere woning in de gemeente in rekening gebracht. Ook als u geen huisvuil aanbiedt moet u afvalstoffenheffing betalen. De vuilnisdienst komt immers wel langs uw woning, zodat u de mogelijkheid heeft huisvuil aan te bieden.

Indien u een woning verhuurt aan kamerbewoners of buitenlandse werknemers dan wordt u ook aangeslagen voor de afvalstoffenheffing. Het moet hierbij gaan om verhuur van delen van een woning waarbij bepaalde voorzieningen zoals keuken, wc en /of badkamer met andere huurders moeten worden gedeeld.

Wanneer wordt u voor de afvalstoffenheffing aangeslagen?

De afvalstoffenheffing bent u verschuldigd vanaf het moment dat u een woning in gebruik neemt. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf het eind van de maand waarin u verhuist geen afvalstoffenheffing meer te betalen. Bij een verhuizing op bijvoorbeeld 23 mei, betaalt u tot en met eind mei.

Wijziging in de gezinssamenstelling of de omvang van de rolcontainer

De aanslag afvalstoffenheffing wordt bepaald aan de hand van het aantal bewoners per woning of de omvang van de rolcontainer op 1 januari van het belastingjaar. Met wijzigingen in de loop van het jaar wordt geen rekening gehouden. Dat betekent dat wanneer het aantal bewoners of de omvang van de rolcontainer wijzigt, dit pas wordt aangepast met ingang van het volgende belastingjaar.

Kosten

De tarieven zijn in 2017:

Gemeente Middelburg

Eénpersoonstarief € 264,37
Meerpersoonstarief € 291,20
Extra grijze rolcontainer € 59,15

Gemeente Vlissingen

Per woning € 323,12

Gemeente Veere

Eénpersoonstarief € 209,34
Meerpersoonstarief € 236,46
Recreatief € 236,46
Extra grijze container € 100,00
Extra GTF container (groen) € 60,00

Gemeente Schouwen-Duiveland

140 lt rolemmer of zakkentarief t/m 2 personen € 261,26
240 li rolemmer of zakkentarief vanaf 3 personen € 318,26
2e grijze rolemmer 140 liter € 86,51
2e grijze rolemmer 240 liter € 142,06
2e groene emmer 240 liter € 62,40

Bezwaar & beroep

Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u hiertegen bezwaar maken. Zie Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen.

Update: Vanwege een storing is het momenteel niet mogelijk uw belastinggegevens te raadplegen via de website en/of bezwaar te maken.

Kwijtschelding

Kwijtschelding is alleen mogelijk van de volgende belastingen / heffingen: Afvalstoffenheffing en Rioolheffing.

Meer informatie