Afvalstoffenheffing

 

 Logo gemeente Schouwen-DuivelandLogo gemeente MiddelburgLogo gemeente VeereLogo gemeente Vlissingen

De gemeente zamelt alle huishoudelijke afvalstoffen voor u in. Over de kosten van deze inzameling en de verwerking van de afvalstoffen wordt afvalstoffenheffing geheven. Ook al biedt u geen huisvuil voor inzameling aan, dan moet u toch deze heffing betalen. Alleen voor bedrijven gelden andere afspraken.

Voorwaarden

Afvalstoffenheffing wordt voor iedere woning in de gemeente in rekening gebracht. Ook als u geen huisvuil aanbiedt moet u afvalstoffenheffing betalen. De vuilnisdienst komt immers wel langs uw woning, zodat u de mogelijkheid heeft huisvuil aan te bieden.

Indien u een woning verhuurt aan kamerbewoners of buitenlandse werknemers dan wordt u ook aangeslagen voor de afvalstoffenheffing. Het moet hierbij gaan om verhuur van delen van een woning waarbij bepaalde voorzieningen zoals keuken, wc en /of badkamer met andere huurders moeten worden gedeeld.

Wanneer wordt u voor de afvalstoffenheffing aangeslagen?

De afvalstoffenheffing bent u verschuldigd vanaf het moment dat u een woning in gebruik neemt. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf het eind van de maand waarin u verhuist geen afvalstoffenheffing meer te betalen. Bij een verhuizing op bijvoorbeeld 23 mei, betaalt u tot en met eind mei.

Wijziging in de gezinssamenstelling of de omvang van de rolcontainer

De aanslag afvalstoffenheffing wordt bepaald aan de hand van het aantal bewoners per woning of de omvang van de rolcontainer op 1 januari van het belastingjaar. Met wijzigingen in de loop van het jaar wordt geen rekening gehouden. Dat betekent dat wanneer het aantal bewoners of de omvang van de rolcontainer wijzigt, dit pas wordt aangepast met ingang van het volgende belastingjaar.

Kosten

De tarieven zijn in 2020:

Gemeente Middelburg

 • Eénpersoonstarief € 269,93
 • Meerpersoonstarief € 297,32
 • Extra grijze rolcontainer € 65,93

Gemeente Vlissingen

 • Per woning € 307,89

Gemeente Veere

 • Eénpersoonstarief € 213,60
 • Meerpersoonstarief € 241,27
 • Recreatief € 241,27
 • Extra grijze container € 110,03
 • Extra GTF container (groen) € 66,04

Gemeente Schouwen-Duiveland

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft vanaf 2018 de tariefstructuur gewijzigd. Bekijk het overzicht veelgestelde vragen en antwoorden over de afvalstoffenheffing in gemeente Schouwen-Duiveland.

 • Vast bedrag per jaar voor een één- of tweepersoons huishouden € 181,20
 • Vast bedrag per jaar voor een drie- of meer persoons huishouden € 230,40
 • Bedrag per keer dat de grijze rolemmer (restafval) geleegd wordt € 6,12
 • Bedrag per storting in de ondergrondse container € 1,53

Recreatiewoning en afvalstoffenheffing

Ook voor een perceel met een recreatieve bestemming (woning/chalet/stacaravan) of voor een perceel dat niet permanent mag worden bewoond, wordt een aanslag afvalstoffenheffing opgelegd.

Als voor dergelijke percelen er de mogelijkheid is om het huisvuil aan te bieden aan de gemeentelijke reinigingsdienst (per rolcontainer of per storting in de ondergrondse container), dan wordt er een aanslag afvalstoffenheffing opgelegd.

Tarieven 2020 voor recreatieve woningen:

 • Gemeente Vlissingen: € 307,89
 • Gemeente Middelburg: € 297,32
 • Gemeente Veere: € 241,27
 • Gemeente Schouwen-Duiveland: € 230,40 (plus aantal ledigingen/stortingen in 2019)

Bezwaar & beroep

Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u hiertegen bezwaar maken. Zie Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen.

Kwijtschelding

Kwijtschelding is alleen mogelijk van de volgende belastingen / heffingen: Afvalstoffenheffing en Rioolheffing.

Meer informatie

Voor meer informatie over gemeentelijke belastingen, kunt u contact opnemen met tel. (0118) 67 50 00 of u kunt langskomen op het stadskantoor in Middelburg. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. (0118) 67 50 00.

Woont u in de gemeente Veere, Vlissingen of Schouwen-Duiveland? Mogelijk kan uw vraag of verzoek telefonisch afgehandeld worden. Het is daarom verstandig eerst te bellen voor uw een afspraak maakt.

Verordeningen