Aanmaning en dwangbevel belastingen

 

 Logo gemeente Schouwen-DuivelandLogo gemeente MiddelburgLogo gemeente VeereLogo gemeente Vlissingen

Aanmaning

Als u het aanslagbedrag niet binnen de op het aanslagbiljet vermelde termijn(en) betaalt, dan wordt aan u een aanmaning verzonden. De extra kosten (minimaal € 7,-) verbonden aan de aanmaning zijn afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag. Betaalt u vervolgens alleen de aanslag en níet de aanmaningskosten, dan zullen de invorderingsmaatregelen worden voortgezet.

Bezwaar tegen aanmaning

Bent u het niet eens met de aanmaning? Dan kunt u hiertegen binnen zes weken na de dagtekening van de aanmaning schriftelijk bezwaar indienen. Het niet ontvangen van de originele aanslag is geen geldige reden om bezwaar aan te tekenen.

Dwangbevel

Wordt het aanslagbedrag na ontvangst van de aanmaning nog niet door u betaald, dan ontvangt u een dwangbevel van een deurwaarder. De extra kosten (minimaal € 41,-) verbonden aan het dwangbevel zijn afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag. Betaalt u vervolgens alleen het aanslagbedrag en níet de aanmaning en dwangbevelkosten, dan zullen de invorderingsmaatregelen worden voortgezet.

Bezwaar tegen dwangbevel

Bent u het niet eens met het dwangbevel, dan kunt u ook hiertegen binnen zes weken na de dagtekening van het dwangbevel schriftelijk bezwaar indienen (het bezwaar geldt dan alleen de kosten en niet de aanslag!). Ook hier geldt weer dat het niet ontvangen van het aanslagbiljet en/of de aanmaning doorgaans geen geldige reden voor bezwaar is.

Bezwaar indienen

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Belastingen, tel. (0118) 67 50 00. U kunt ook mailen: belastingen@middelburg.nl.

Aanmaning/dwangbevel na indiening bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betaling niet op. Dient u een bezwaarschrift in, en wenst u uitstel van betaling, dan kunt u tegelijkertijd met het bezwaar een verzoek voor uitstel van betaling indienen. Bent u dit in uw bezwaarschrift vergeten te vermelden, dan kunt u ook achteraf nog een schriftelijk verzoek indienen.

Aanmaning/dwangbevel na indiening verzoek kwijtschelding

Wanneer u een verzoek om kwijtschelding indient, wordt automatisch uitstel van betaling verleend tot het moment dat op uw verzoek is beslist. Een verzoek om kwijtschelding moet binnen drie maanden na de dagtekening van de aanslag  worden ingediend.

Meer informatie

Voor meer informatie over gemeentelijke belastingen, kunt u contact opnemen met tel. (0118) 67 50 00 of u kunt langskomen op het stadskantoor in Middelburg. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. (0118) 67 50 00.

Woont u in de gemeente Veere, Vlissingen of Schouwen-Duiveland? Mogelijk kan uw vraag of verzoek telefonisch afgehandeld worden. Het is daarom verstandig eerst te bellen voor uw een afspraak maakt.