Veelgestelde vragen en antwoorden over Diftar

Bekijk antwoorden op de vragen die het meest zijn gesteld naar aanleiding van de bewonersbrief over Diftar.

Zit uw vraag er niet tussen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. (0118) 67 50 00 of diftar@middelburg.nl.

 • Wat zijn de tarieven per leging van een rolcontainer of het openen van een ondergrondse container voor restafval?
  • De gemeenteraad stelt de tarieven dit najaar vast.
 • Is er een verschil in tarief voor de kleine en grote rolcontainer voor restafval?
  • Voor een kleine rolcontainer betaalt u per leging naar verhouding minder dan voor een grote rolcontainer.
 • Waarom wordt er per leging van de rolcontainer gerekend, en niet per kilo?
  • Om kleine hoeveelheden nauwkeurig te wegen, is speciale apparatuur nodig. Zelfs met deze apparatuur is wegen in de praktijk moeilijk uitvoerbaar en storingsgevoelig.
 • Kan ik mijn kleine rolcontainer omruilen voor een grotere? En hoe gaat dat in zijn werk?
  • Het is op dit moment niet mogelijk om rolcontainers om te ruilen. We gaan eerst proefdraaien met de huidige containers.
 • Mijn rolcontainer is kapot, wat nu?
  • Beschadigde rolcontainers worden bij het chippen vervangen. U krijgt dan een grote rolcontainer van 240 liter, ook als de oude een kleine rolcontainer van 140 liter is.
 • Hoe wordt er straks omgegaan met Uitzonderingsregel medisch huishoudelijk afval?
  • De Uitzonderingsregel medisch huishoudelijk afval blijft bestaan. In het najaar wordt beslist hoe deze uitzonderingsregel precies ingevuld wordt.
 • Wat mag er allemaal in de PD-container?
  • In de PD-container mogen in principe plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken. Op www.afvalscheidingswijzer.nl kunt u precies lezen welke afvalsoort in welke container mag.
 • Krijgen de bewoners gratis plastic zakken aangeleverd voor het plastic?
  • Nee. U mag elke doorzichtige plastic zak gebruiken voor het verzamelen van plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken.
 • Mag het plastic los in de container?
  • Dat mag, maar liever niet. Als er veel los plastic wordt aangeboden, waait een deel mogelijk weg tijdens het legen van de ondergrondse containers.
 • Krijgt iedereen een tag voor de ondergrondse containers?
  • Ja. Met deze tag kunt u ondergrondse containers voor bijvoorbeeld plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken openen, of in de binnenstad en Dauwendaele de ondergrondse containers voor oud papier. Later zullen waarschijnlijk ook de ondergrondse containers voor textiel met de tag te openen zijn.
 • Wat als ik de tag voor de ondergrondse containers kwijt ben?
  • U kunt een nieuwe tag aanvragen via het telefoonnummer (0118) 67 50 00.
 • Wat als de tag voor de ondergrondse containers niet werkt?
  • U kunt de gemeente bellen om de storing door te geven via telefoonnummer (0118) 67 50 00.
 • Kan de rolcontainer op slot?
  • Rolcontainers kunnen niet op slot. Rolcontainers mogen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Zo kunnen anderen er geen gebruik van maken.
 • Stopt de inzameling van oud papier door verenigingen?
  • Nee, de inzameling van oud papier door verenigingen blijft ongewijzigd.
 • Heeft de gemeente nagedacht over mensen op leeftijd of mensen die slecht ter been zijn, die nu een inpandige container hebben? Hoe wordt daarmee omgegaan?
  • Er komt een inzamelpunt voor afval binnen 75 meter. We gaan er vanuit dat mensen die zelfstandig wonen, deze 75 meter kunnen overbruggen. Kunnen zij dit niet, dan kunnen zij het mogelijk oplossen met buren of zullen ze een beroep moeten doen op zorg of mantelzorg.
 • Ik woon in een appartementencomplex, worden daar ook nog groene zuilen geplaatst?
  • Er worden 25 zuilen extra geplaatst; de kaart waarop deze worden aangegeven is nog niet definitief.
 • Hoe zit het met de hygiëne als restafval langer wordt opgespaard?
  • Restafval en gft-afval wordt tweewekelijks opgehaald. Dit verandert dus niet. U beslist zelf wanneer u de rolcontainer aan de straat zet. Bij goede afvalscheiding zijn er minder problemen met hygiëne. Voor gft-afval wordt niet per keer afgerekend. U kunt dit afval zo vaak aanbieden als u zelf wilt. Ook plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken kunt u onbeperkt in de ondergrondse containers kwijt. Deze afvalstromen zijn het meest gevoelig voor hygiënische problemen. Bij goed scheiden voorkomt u hygiënische problemen.
 • Mijn rolcontainer voor restafval wordt weleens door een buurman meegenomen. Betaal ik dan voor zijn afval?
  • Neemt iemand anders uw rolcontainer mee? Maak dan zo snel mogelijk melding van vermissing via het online formulier of bel de gemeente via tel. (0118) 67 50 00.
 • Ik heb (altijd) kwijtschelding, betaal ik dan ook per lediging?
  • Als u vóór de invoering van Diftar kwijtschelding van belastingen had, houdt u in principe deze kwijtschelding ook daarna. Hoe de kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing wordt verrekend, is op dit moment nog niet bekend. De regeling en de tarieven moeten namelijk nog vastgesteld worden.