Wijziging afvalinzameling en invoering Diftar

Per 1 januari 2020 wil de gemeente een nieuwe manier van afvalinzameling invoeren. De wijze waarop de kosten voor afvalverwijdering worden berekend, verandert per 1 januari 2021.

Middelburg gaat voor minder restafval

Gemeente Middelburg wil de hoeveelheid restafval per huishouden flink omlaag brengen. Daarom wijzigt per 1 januari 2020 de inzameling van afval en het jaar daarop de berekening van de afvalstoffenheffing. De nieuwe berekening zou eerst al volgend jaar ingaan, maar is nu uitgesteld naar 1 januari 2021.

Wat verandert er in 2020?

Vanaf 1 januari 2020 houdt de gemeente bij hoe vaak u restafval en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) aanbiedt in rolcontainers. Rolcontainers zonder chip worden vanaf dan niet meer geleegd.

U opent vanaf 1 januari 2020 alle ondergrondse containers met een sleutelhanger met chip. Dit geldt dan niet alleen voor restafval, maar ook voor plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken (PD), groente- en fruitresten, papier en textiel. Alleen glascontainers openen nog zonder sleutelhanger. Per huisadres ontvangt u eind 2019 één sleutelhanger met uitleg.

Blik mag vanaf 1 januari 2020 bij het PD-afval. U kunt blik gewoon in een doorzichtige zak doen, samen met plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken. De afvalverwerker scheidt het blik van het plastic.

Wat verandert er in 2021?

Vanaf 1 januari 2021 wordt de afvalstoffenheffing gesplitst in een vast bedrag en een variabel bedrag. Hoe minder vaak u restafval aanbiedt, hoe lager het variabele bedrag is. U betaalt namelijk per keer dat u restafval aanbiedt. Hiermee kan uw afvalstoffenheffing zelfs goedkoper zijn dan in 2020. Mensen die vaak restafval aanbieden, zijn duurder uit.

U betaalt vanaf 2021 alléén voor restafval per keer. Het aanbieden van andere afvalstromen wordt wel bijgehouden, maar niet doorberekend.


Wat gaat het kosten?

Over 2020 betaalt u zoals gewoonlijk nog een vast tarief voor de afvalstoffenheffing. Eind 2020 stelt de gemeenteraad de tarieven voor de afvalstoffenheffing over 2021 vast. Het is nu dus nog niet te zeggen hoeveel u in 2021 gaat betalen.